You are here

Новини сайту приймальної комісії

Subscribe to Новини сайту приймальної комісії feed Новини сайту приймальної комісії
Updated: 6 hours 32 min ago

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського для консультацій вступників з 27.08.2019 до 30.08.2019

Tue, 27/08/2019 - 10:00
Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського для консультацій вступників з 27.08.2019 до 30.08.2019 Термін Дні Години 27 — 30 серпня 2019 року Вівторок, середа, четвер 1400-1600 П’ятниця 1000-1200 Субота – неділя Вихідний Cвяткові дні Вихідний

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб — денна та заочна форми навчання

Sat, 17/08/2019 - 16:00
Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплофізика Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька Факультет лінгвістики 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Спеціальна металургія Інженерно-хімічний факультет 101 Екологія Екологічна безпека Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси Інститут аерокосмічних технологій 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 101 Екологія Інженерна екологія та ресурсозбереження Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології та системи Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського для консультацій вступників з 19.08.2019 до 23.08.2019

Sat, 17/08/2019 - 14:44
Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського для консультацій вступників з 19.08.2019 до 23.08.2019 Термін Дні Години 19 — 23 серпня 2019 року Понеділок, середа, четвер 1400-1600 Вівторок 1000-1300 П’ятниця 1000-1200 Субота – неділя Вихідний Cвяткові дні Вихідний

Списки зарахованих до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Thu, 15/08/2019 - 16:10
Освітньо-наукова програма підготовки (Денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплофізика Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів Фізико-математичний факультет 111 Математика Страхова та фінансова математика Фізико-технічний інститут 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Хіміко-технологічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіозв’язок і оброблення сигналів Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіозв’язок і оброблення сигналів Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології Теплоенергетичний факультет 142 Енергетичне машинобудування Тепло- і парогенеруючі установки Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплофізика Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів Фізико-математичний факультет 111 Математика Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних Факультет біомедичної інженерії 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи Факультет біомедичної інженерії 163 Біомедична інженерія Медична інженерія Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька Факультет лінгвістики 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Хіміко-технологічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Спеціальна металургія Інженерно-хімічний факультет 101 Екологія Екологічна безпека Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси Інститут аерокосмічних технологій 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 101 Екологія Інженерна екологія та ресурсозбереження Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Автоматизовані технологічні системи у зварюванні Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології та системи Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб (денна та заочна форми навчання) — за технологією ЗНО

Thu, 15/08/2019 - 16:00
Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання) Факультет Спеціальність Освітня програма Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання) Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Видавничо-поліграфічний інститут 073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економічна кібернетика Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Міжнародна економіка Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Логістика Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу Факультет менеджменту та маркетингу 075 Маркетинг Промисловий маркетинг Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування Факультет соціології і права 081 Право Господарське та адміністративне право і процес Факультет соціології і права 081 Право Інформаційне право та право інтелектуальної власності Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Факультет соціології і права 081 Право Господарське та адміністративне право і процес Факультет соціології і права 081 Право Інформаційне право та право інтелектуальної власності Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Міжнародна економіка Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Управління в сфері оборонно-промислового комплексу Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

Графік роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 14 серпня 2019 року

Tue, 13/08/2019 - 12:59
До уваги вступників до магістратури! 14 серпня 2019 року Приймальна комсія КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 10.00 до 13.00 для прийому оригіналів документів та з 14.00 до 17.00 для консультацій вступників. Просимо вас вчасно подати оригінали до тих факультеів/інститутів, де ви були рекомендовані до зарахування за державним замовленням та бажаєте навчатись. Нагадуємо, що 14 серпня також останній день подання оригіналів документів для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для спеціальностей, на які проводиться набір за технологією ЗНО. Чекаємо на вас!

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Sun, 11/08/2019 - 18:00
Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплофізика Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів Фізико-математичний факультет 111 Математика Страхова та фінансова математика Фізико-технічний інститут 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Хіміко-технологічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіозв’язок і оброблення сигналів Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіозв’язок і оброблення сигналів Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології Теплоенергетичний факультет 142 Енергетичне машинобудування Тепло- і парогенеруючі установки Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплофізика Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів Фізико-математичний факультет 111 Математика Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних Факультет біомедичної інженерії 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи Факультет біомедичної інженерії 163 Біомедична інженерія Медична інженерія Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька Факультет лінгвістики 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Хіміко-технологічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття Інженерно-фізичний факультет 136 Металургія Спеціальна металургія Інженерно-хімічний факультет 101 Екологія Екологічна безпека Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси Інститут аерокосмічних технологій 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 101 Екологія Інженерна екологія та ресурсозбереження Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Автоматизовані технологічні системи у зварюванні Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології та системи Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Інженерно-фізичний факультет 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань Зварювальний факультет 131 Прикладна механіка Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Списки зарахованих до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) — за технологією ЗНО

Sun, 11/08/2019 - 00:00
Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання) Факультет Спеціальність Освітня програма Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання) Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Видавничо-поліграфічний інститут 073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економічна кібернетика Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Міжнародна економіка Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Логістика Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу Факультет менеджменту та маркетингу 075 Маркетинг Промисловий маркетинг Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Факультет соціології і права 061 Право Інформаційне право та право інтелектуальної власності Факультет соціології і права 061 Право Господарське та адміністративне право і процес Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Wed, 07/08/2019 - 19:13
Денна Факультет Спеціальності PDF Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Завантажити Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Завантажити Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити Заочна Факультет Спеціальності PDF Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити Факультет електроніки 171 Електроніка Завантажити Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 184 Гірництво Завантажити Видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування, 186 Видавництво та поліграфія Завантажити

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Wed, 07/08/2019 - 19:12
Денна   Факультет Код Спеціальність PDF ВПІ 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 61 Журналістика Завантажити ВПІ 73 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ІАТ 173 Авіоніка Завантажити ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФЛ 35 Філологія Завантажити ФММ 51 Економіка Завантажити ФММ 73 Менеджмент Завантажити ФММ 75 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 54 Соціологія Завантажити ФСП 81 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити   Заочна   Факультет Код Спеціальність PDF ВПІ 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 61 Журналістика Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФММ 51 Економіка Завантажити ФММ 73 Менеджмент Завантажити ФММ 75 Маркетинг Завантажити ФСП 54 Соціологія Завантажити ФСП 81 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) за технологією ЗНО

Mon, 05/08/2019 - 17:50
Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання) Факультет Спеціальність Освітня програма Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання) Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю Видавничо-поліграфічний інститут 073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економічна кібернетика Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Міжнародна економіка Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Логістика Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу Факультет менеджменту та маркетингу 075 Маркетинг Промисловий маркетинг Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Електронне урядування Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)   Факультет Спеціальність Освітня програма Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення розподілених систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року до магістратури за державним замовленням, спеціальність 081 Право, денна форма навчання

Fri, 02/08/2019 - 14:24
ФСП, 081 Право — Інформаційне право та право інтелектуальної власності ФСП, 081 Право — Господарське та адміністративне право і процес

Інформація для першокурсників

Wed, 31/07/2019 - 23:55
Шановні першокурсники! Вітаємо ВАС з приєднанням до славетної родини студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського! Розуміючи вашу стурбованість питаннями поселення та проживання у гуртожитках Студмістечка, інформуємо про те, що місцями для проживання у гуртожитках будуть забезпечені ВСІ іногородні студенти, які виявили до цього бажання. Офіційні повідомлення про зарахування та інша інформація будуть надіслані вам найближчим часом. Детальна інформація щодо графіка та послідовності поселення будуть поширені через Telegram-канали факультетів та інститутів із дублюванням у Студмістечку університету.   З повагою Адміністрація КПІ ім. Ігоря Сікорського

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Wed, 31/07/2019 - 23:51
Денна   Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ІАТ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити     Заочна   Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити  

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Wed, 31/07/2019 - 23:50
Інженерно-хімічний факультет — 101 Екологія (денна форма), 131 Прикладна механіка (денна форма), 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма) Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма) Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма) Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма), 136 Металургія (денна форма) Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма) Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 186 Видавництво та поліграфія (денна форма) Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма) Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма) Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма) Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (заочна форма) Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма) Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) Інститут аерокосмічних технологій — 173 Авіоніка (денна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма), 184 Гірництво (денна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна форма)

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Fri, 26/07/2019 - 16:13
Денна   Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ІАТ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити     Заочна   Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити  

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання (списки оновлюються)

Fri, 26/07/2019 - 13:10
Інженерно-хімічний факультет — 101 Екологія (денна форма), 131 Прикладна механіка (денна форма), 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма) Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма) Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма) Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма), 136 Металургія (денна форма) Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма) Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 186 Видавництво та поліграфія (денна форма) Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма) Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма) Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма) Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (заочна форма) Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма) Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) Інститут аерокосмічних технологій — 173 Авіоніка (денна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 144 Теплоенергетика (денна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна форма) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 184 Гірництво (денна форма)

Результати комплексного фахового випробування — математика-фізика та математика-хімія

Thu, 25/07/2019 - 14:06
Результати комплексного фахового випробування — математика-фізика Результати комплексного фахового випробування — математика-хімія  

До уваги майбутніх студентів

Wed, 24/07/2019 - 18:01
Перелік офіційних Telegram-каналів деканатів факультетів/інститутів Факультет/Інститут Telegram-канал ІФФ https://t.me/dekanat_iff ММІ https://t.me/dekanat_mmi ІХФ https://t.me/dekanatihf ХТФ https://t.me/dekanat_htf ТЕФ https://t.me/dekanat_tef ФЕА https://t.me/dekanat_fea ПБФ https://t.me/dekanat_pbf ЗФ https://t.me/dekanat_zf ФІОТ https://t.me/dekanat_fiot ФПМ https://t.me/dekanat_fpm РТФ https://t.me/dekanat_rtf ФЕЛ https://t.me/dekanat_fel ІЕЕ https://t.me/dekanat_iee ВПІ https://t.me/dekanat_vpi_kpi ФММ https://t.me/dekanat_fmm ФТІ https://t.me/dekanat_fti ФЛ https://t.me/dekanat_fl ФМФ https://t.me/dekanat_fmf ФСП https://t.me/dekanatfsp ІПСА https://t.me/dekanat_ipsa ІТС https://t.me/dekanat_its ФБТ https://t.me/dekanat_fbt ФБМІ https://t.me/dekanat_fbmi ІАТ https://t.me/dek_iat

Результати комплексного фахового випробування — біологія-хімія

Wed, 24/07/2019 - 14:00
Результати комплексного фахового випробування — біологія-хімія

Pages

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій