У 2007 р. в Україні розпочато виконання Проекту Організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) “Започаткування та функціонування Національної програми з більш чистого виробництва в Україні”. Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності та продуктивності промисловості України, сприяння її росту і зменшення при цьому шкоди для навколишнього середовища. При цьому головна увага приділяється впровадженню відповідних заходів у виробництво та створенню в Україні постійно діючої системи щодо подальшого розповсюдження Програми з більш чистого виробництва.

А.В. ПраховникУ рамках виконання проекту міжнародними експертами ЮНІДО з Австрії та Словенії проводилися навчальні тренінг-семінари для національних експертів. Національні експерти прослухали теоретичний курс навчання та почали впровадження Проекту на восьми підприємствах промисловості та сільського господарства – учасниках пілотних проектів.

26 листопада 2008 р. в нашому університеті у зв'язку із завершенням першого етапу впровадження проекту ЮНІДО пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Проект ЮНІДО з більш чистого виробництва. Досвід впровадження в Україні”. Мета конференції – ознайомлення підприємств України з результатами виконання пілотних проектів із впровадження більш чистого виробництва на ряді підприємств України. У конференції взяли участь менеджер проектів з більш чистого виробництва ЮНІДО П.Швагер, міжнародний експерт ЮНІДО М.Лесняк, представники міністерств економіки, промислової політики, охорони навколишнього середовища, аграрної політики, відповідальні працівники районних державних адміністрацій у м. Києві, а також керівники майже 100 промислових підприємств і компаній України.

Петра ШвагерДо початку конференції відбулась зустріч ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згуровського з менеджером проекту ЮНІДО, керівником впровадження програми “Започаткування та функціонування в Україні Національної програми з більш чистого виробництва в Україні” П. Швагер. Під час бесіди пані П.Швагер дала високу оцінку роботі підприємств України, які були залучені до виконання пілотних проектів, зокрема використання енерго- і ресурсозберігаючих технологій при виробництві біогазу, скла, у агропромисловій галузі. Вона також підкреслила, що новітні технології слід не тільки розробляти, але й адаптувати закордонні розробки до умов України.

У свою чергу ректор М. Згуровський розповів про те, яка велика увага приділяється в НТУУ “КПІ” питанням збереження ресурсів під час навчання студентів різних факультетів. Розробляються нові навчальні плани і програми, проводяться спеціальні семінари, круглі столи тощо.

М.Д. ГомеляЗ доповідями на конференції виступили представник Міністерства охорони навколишнього природного середовища С.А. Нігородова (“Україна назустріч вимогам міжнародних угод щодо захисту навколишнього природного середовища”), проф. М.Д. Гомеля (“Стан охорони навколишнього природного середовища в Україні”), директор ІЕЕ проф. А.В.Праховник (“Енергозбереження – сучасний стан та перспективи”), пані Петра Швагер (“Розповсюдження у світі концепції «Більш чистого виробництва» – досвід ЮНІДО”). Із загальною характеристикою проекту «Більш чисте виробництво 2007/2008 рр. в Україні» виступив директор Центру чистих технологій НТУУ “КПІ” В.М. Павшук. Представники підприємств виступили з презентаційними доповідями за результатами впровадження демонстраційних пілотних проектів з більш чистого виробництва у 2007/2008 рр.

У цілому конференція продемонструвала необхідність широкомасштабного впровадження проекту з більш чистого виробництва на підприємствах України.

Інф. “КП”

Дата події