14 червня 2023 року на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету КПІ на базі наукової школи прикладної геометрії пройшла ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності", присвячена 125-й річниці КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Представники наукових шкіл України, викладачі, аспіранти та студенти збираються на цю конференцію від травня 2012 року. Ініціаторами та ідейними натхненниками її проведення стали д.т.н., професор Володимир Ванін, д.т.н., професор Володимир Юрчук, д.т.н., професор Геннадій Вірченко. Співорганізаторами конференції є ГО "Національна академія наук вищої освіти України" та Українська асоціація з прикладної геометрії. До програмного комітету ХІІ конференції входили українські вчені та їхні закордонні колеги з університетів Федеративної Республіки Німеччина, Мальти, Грузії.

Метою конференції є обмін інформацією щодо нових наукових результатів, встановлення та розширення зв'язків між науковцями, які працюють у галузі прикладної геометрії; розширення співпраці між вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами; залучення студентів до наукової роботи, розвиток та реалізація їх творчого потенціалу. Цього року участь у конференції взяли 58 науковців, викладачів, аспірантів і студентів, причому діапазон розглянутих на ній тем був неочікувано різноманітним.

Для публікації у збірнику матеріалів конференції було подано 32 наукові статті. Зі своїми доповідями виступили 12 учасників, які представляли Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, Україна), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна,), НДІ фізики НАН України (м. Київ, Україна), The University of Georgia (Tbilisi, Georgia), University of Malta (Msida, Malta) і, певна річ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Конференцію відкрили декан фізико-математичного факультету Володимир Ванін та завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Геннадій Вірченко, які привітали учасників, відзначили велику роль науки та освіти у досягненні Перемоги, безпеці, подальшому відновленні держави.

Учасники конференції обговорювали нові методи моделювання технічних об'єктів та поширення геометричного подання на локаційно-часові моделі з великими базами даних; розробку інтегрованої комплексної методології геометричного моделювання, яка дозволяє створювати більш універсальні моделі різноманітних технічних об'єктів та процесів, зокрема в галузі проєктування робочих органів машин сільського господарства, покращити математичне та програмне забезпечення систем автоматизованого проєктування для відтворення складних динамічних систем тощо. Дуже цікавим і корисним було повідомлення про пошук актуальних технічних рішень, а саме доповідь з пропозицією нового принципу дії, моделі та конструкції гідравлічної машини для відкачування забрудненої води.

Зацікавлення присутніх і жваве обговорення викликала доповідь студента НН ІАТ про творче мислення, поєднання двох підходів у процесі проєктування – суто технічного та орієнтованого на ергономічні потреби користувачів. Без уваги не залишилася і тематика вдосконалення методики навчального процесу. Так, було обговорено тему використання штучного інтелекту в навчальному процесі в умовах змішаної та дистанційної форм навчання.

Без сумніву, конференція дала міцний поштовх для подальших досліджень і визначення відповідних нових завдань. Ми щиро вдячні всім її учасникам і бажаємо їм нових досягнень!

Оргкомітет конференції

Дата події