Кафедри англійської мови технічного спрямування №1, №2 та  кафедра англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики  організували і провели  міжнародний форум "Підтримка якості викладання  в умовах воєнного стану: Глобальні ініціативи для професійного розвитку освітян". Відбувся він 14 червня в онлайн-форматі.

Участь у заході  взяли викладачі та науковці Кіпрського технологічного університету (доктор філософії А. Ніколау, доповідь "Віртуальні обміни в часи кризи"), Університету Аристотеля в Салоніках, Греція (доктор філософії М. Періфану, доповідь "Відкриті освітні ресурси в часи викликів"),  Політехнічного університету Філіппін (професор Дж. Дентінг та доктор філософії Д. Палілло, доповідь "Особливості роботи викладача в кризових умовах"), Університету міста Валенсія (Іспанія) та Федерального університету Еспіріто-Санту (Бразилія) (А. С. Павон  і К. Р. Фінарді, доповідь "Екстрене дистанційне навчання під час карантину: інструменти, проблеми, отримані уроки"), Інституту мовної освіти міста Норвідж, Велика Британія (Т. Кіддл і К.А. Робінсон, доповідь "Онлайн ресурси для вивчення англійської мови професійного спрямування") та інші. 

Учасники та гості форуму обмінялися думками і висловили пропозиції щодо забезпечення якості викладання іноземних мов під час воєнного стану й особливостей викладання іноземних мов в умовах змішаного навчання. Експерти  запропонували набір практичних онлайн-інструментів та ресурсів для викладачів, поділилися набутим досвідом інтеграції цифрових освітніх технологій в освітній процес, ліцензування  власних ресурсів відкритого доступу та перспективами студентських віртуальних міжкультурних обмінів. Окреме питання  було присвячено особливостям акредитації освітніх програм в умовах воєнного стану.

Одним із ключових спікерів стала завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, членкиня Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти професорка Н.М.Авшенюк, яка виступила з доповіддю "Забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні". Основну увагу вона приділила питанням надання якісних освітніх послуг в умовах війни і необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців для відродження й відбудови нашої країни у повоєнний період. Окрім того, вона розповіла про консолідуючу й стратегічну роль Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо зміцнення позицій України у міжнародному освітньому просторі; охарактеризувала основні напрями роботи агентства в нинішніх умовах (вони полягають, у тому числі, й у  наданні консультативної та дорадчої допомоги ЗВО з питань акредитації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії); окреслила стратегічні ініціативи НАЗЯВО щодо розвитку системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні, відображені в Національному плані дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти на період 2022-2023 рр., що був представлений 26 травня 2022 р. на  Міжнародному онлайн-форумі "Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни".

Під час дискусій їхні учасники відзначали важливість методично обґрунтованої  інтеграції цифрових освітніх технологій, забезпечення диференційованого підходу до навчання з урахуванням емоційно-психологічного стану студентів, необхідність розробки гнучких освітніх програм з можливістю реалізації мультимодальних стратегій викладання іноземних мов.

Насамкінець викладачі та експерти ухвалили резолюцію, у якій узагальнено основні їхні пропозиції щодо забезпечення якісного викладання іноземних мов:

  • розвивати партнерські зв'язки та міжнародне співробітництво з питань інтеграції  цифрових освітніх технологій в освітній процес;
  • застосовувати основні принципи та стратегії педагогіки партнерства при викладанні іноземних мов з метою забезпечення індивідуалізації навчання;
  • організовувати академічні віртуальні студентські обміни з метою сприяння розвитку міжкультурної компетентності та комунікації;
  • поширювати філософію відкритої освіти та науки без обмежень.

Юліана Лавриш, професорка, завідувачка кафедри англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ

Дата події