Нормативна база університету як запорука якості освітнього процесу

Із введенням нової процедури акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, особливої актуальності набувають питання створення якісної та ефективної системи нормативних документів, що є підґрунтям для врегулювання всіх аспектів діяльності сучасного університету. Такі документи вже не розглядаються як "бюрократичні папірці", складені "для галочки", а є реальним інструментом, на який спираються гаранти та групи забезпечення освітніх програм. Додатковим викликом стала пандемія, яка зумовила значні зміни в організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Досконально розуміється на "нормативці" начальник відділу навчально-виховної роботи ДНВР, а за місцем основної роботи та покликом душі – викладач, доцент кафедри електронних пристроїв та систем, кандидат технічних наук Тетяна Хижняк. Саме вона у складі робочої групи колег-однодумців Ольги Демиденко (начальник відділу академічної мобільності, заступник декана факультету лінгвістики), Олександра Семінського (доцент ІХФ), Тетяни Желяскової (начальник навчально-методичного відділу) безпосередньо причетна до розробки більшості чинних нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тетяна Хижняк готова ділитися своїм досвідом. Вона переконана, що лише в діалозі та тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу – студентами, викладачами, випускниками, представниками роботодавців та академічної спільноти – викристалізовується якість вищої освіти. І це цілком відповідає тенденціям сучасності, адже врахування позицій і потреб усіх залучених в освітній процес, реалізація студентоцентрованого підходу є основними цінностями європейської системи вищої освіти.

Це також входить до системи критеріїв оцінювання, що здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти під час акредитаційної експертизи освітніх програм, яку успішно пройшли вже 15 програм нашого університету. Ще 27 програм готується до експертизи в поточному навчальному році.

"Під час перших акредитацій за новою процедурою, – згадує Тетяна Андріївна, – ми відчули, наскільки важливо мати якісно підготовлену документальну базу, а також побачили, які прогалини треба негайно заповнювати". Злагоджена команда ДНВР взялася до роботи. Тут стали в пригоді креативність, колективна праця, мозковий штурм, дискусії, обговорення, узгодження думок та наявний досвід у різних сферах. Як результат цієї багатомісячної кропіткої праці – на сьогоднішній день маємо чітку, структуровану, юридично врегульовану (дякуючи співпраці з начальником юридичного відділу В'ячеславом Пряміциним та його колегами) нормативну базу.

Тетяна Андріївна розповідає: "Відповіддю на нові виклики стало оновлення Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурних складових у формі окремих положень, що регламентують різні конкретні аспекти навчання та освітнього процесу в цілому.

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання – документ, у якому ми спробували врахувати всі можливі ситуації, коли виникає необхідність визнання отриманих результатів навчання, і прописати кроки реалізації визнання для кожної з них. Чому це актуально для студентів, кафедр і університету в цілому? Тому що однією з вимог успішного проходження акредитації є наявність у студентів можливості формування індивідуальної траєкторії навчання, чому суттєво сприяє наявність чіткого алгоритму визнання результатів попереднього навчання в інших закладах освіти, під час участі в програмах академічної мобільності тощо.

Детальне викладення процедурних питань участі студентів та працівників університету в програмах академічної мобільності доступне в оновленій версії Положення про академічну мобільність та в новому Положенні про програми подвійного диплому (які плануємо ще оновити з урахуванням рекомендацій Центру міжнародної освіти з метою ширшого залучення іноземних студентів до участі в програмах вхідної мобільності).

Відгуком на сучасні тенденції широкого залучення до освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами стало Положення про організацію інклюзивного навчання.

Зміни нормативної бази держави знайшли відгук в оновленому Положенні про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти, яке також допомагає формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати особливі ситуації в житті студентів, розуміти наслідки недостатньо уважного ставлення до навчання та низку інших важливих питань.

Розвитком можливостей студентів щодо отримання якісної і різнобічної освіти стало Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти, яке регламентує питання повторного вивчення певних дисциплін, а також опанування дисциплін з інших освітніх програм.

Враховуючи, що університет – це цілий світ, де є багато різних учасників зі своїми думками, емоціями, характерами, звісно, можуть виникати ситуації, які призводять до більш чи менш глобальних конфліктів. Отже, логічною стала розробка Положення про врегулювання конфліктів, Положення про Комісію з вирішення конфліктних ситуацій – усі ці документи мають на меті пояснити студентам і працівникам, які ситуації можуть розглядатись як конфліктні, куди йти і до кого звертатись в тій чи іншій ситуації.

За участю нашої команди також розроблялося Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання, яке чітко розкриває процедурні питання самоконтролю студентами свого навчання, контролю його з боку викладачів, всі нюанси та особливості конкретних видів контролів, які є в університеті".

Від імені гарантів освітніх програм університету висловлюю щиру вдячність Тетяні Андріївні та її колегам, оскільки чудово розумію, наскільки величезна невтомна праця була ними виконана, і наскільки це важливо для правильної організації освітнього процесу. Бажаю подальших великих звершень у професійному та особистісному зростанні!

Юлія Ямненко, зав. кафедри ЕПС, гарант освітньої програми PhD "Електроніка",
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти