Вода є найбільш поширеною речовиною у світі і, разом із тим, вона чи не найзабрудненша речовина у світі (через, переважно, техногенну діяльність людини). За оцінкою експертів, Україна вважається однією з найменш забезпечених у Європі країн за запасами місцевих водних ресурсів – 1 тис. м3 на одного мешканця (у Швеції та Німеччині – 2,5 тис. м3, Франції – 3,5 тис. м3, Великобританії – 5 тис. м3). За визначенням Європейської економічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м3 річного стоку на людину, вважається водонезабезпеченою. Таке становище не може не турбувати фахівців.

Сертифікатна програма "Вода та сучасні водні технології"

"Україна як європейська країна з найменшими на континенті водними запасами, стійкими тенденціями до погіршення якості і зменшення кількості води поверхневих і підземних джерел, застарілими технологіями централізованої водопідготовки і напівзруйнованою інфраструктурою, повинна бути повністю інтегрована у світовий процес подолання водної кризи", – розмірковує Тетяна Мітченко, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР, ВтаЗХТ) хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зміни на краще, звичайно, відбуваються: впроваджено кілька великих промислових установок підготовки води для технологічних потреб на електроенергетичних, металургійних, харчових, фармацевтичних підприємствах, заснованих на використанні найсучасніших методів, реконструйовано кілька водоканалів, впроваджено сучасні установки очищення дренажних вод полігонів побутових відходів та ін. "Найпомітнішим досягненням, – говорять на кафедрі ТНР, ВтаЗХТ,  – є поява нової галузі виробничої діяльності – локальної водопідготовки, яка потребує для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців сучасного рівня. Нині в Україні немає жодного ЗВО, який би повноцінно готував спеціалістів такого профілю". За попередніми оцінками, мінімальна прогнозна потреба українського ринку праці у висококваліфікованих фахівцях з сучасної водопідготовки та водоочищення становить 25-30 осіб на рік.

Аспірант кафедри ТНР,ВтаЗХТ А.Тивоненко проводить дослідження  в лабораторії Центру

Підготовка таких фахівців передбачає не тільки розуміння аспектів хімії води та аналізу її забруднень, матеріалів, методів і технологій очищення, розробки, проєктування, обслуговування й експлуатації устаткування, але і наявність знань з комп'ютерних методів обробки даних і моніторингу якості води, управління водними ресурсами і відходами. Обізнаність в юридичних, економічних та екологічних аспектах, маркетингу, інноваціях і фінансуванні проєктів є складовою частиною навчання фахівців з водопідготовки в провідних університетах світу.

Для вирішення цієї проблеми на кафедрі ТНР, ВтаЗХТ впроваджено сертифікатну програму "Вода та сучасні водні технології" для магістрів за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія". Надалі планується її розширення для навчання зовнішніх слухачів та інженерно-технічних фахівців-практиків, які спеціалізуються в галузі сучасної водопідготовки й водоочищення.

Сертифікатна програма передбачає набуття знань та поглиблення компетентностей, здобутих під час вивчення дисциплін "Сучасні методи кондиціювання та очищення води", "Курсовий проєкт з сучасних методів кондиціонування та очищення води", "Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторне використання" й "Інформаційне забезпечення наукових досліджень". Вона спрямована на засвоєння слухачами особливостей організації, впровадження та керування сучасними технологіями водопідготовки, знесолення води та очищення стічних вод; більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку праці в галузі сучасної водопідготовки та водоочищення. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються актуальністю інформації та її прикладною спрямованістю, що дозволяє оволодіти додатковими знаннями й навичками і розширити коло кар'єрних можливостей у цій сфері.

У підготовці фахівців братимуть участь професорсько-викладацькі кадри КПІ ім. Ігоря Сікорського і професори з університетів Європи та США, а також провідні фахівці з українських і закордонних компаній, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням та в організації бізнесу водопідготовки.

Центр сучасних водних технологій

Центр сучасних водних технологій

Для проведення навчання за сертифікатною програмою "Вода та сучасні водні технології" на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського створено навчально-дослідний і випробувальний Центр сучасних водних технологій, спонсором якого виступають НВО "Екософт" та Всеукраїнська громадська організація фахівців з водопідготовки "Вотернет".

Із вересня 2021 року Центр сучасних водних технологій розпочав свою діяльність. У його відкритті взяли участь проректор з наукової роботи Валерій Пасічник, декан ХТФ Ольга Лінючева, керівник Центру Тетяна Мітченко. Від спонсорів завітали генеральний директор НВО "Екософт" Андрій Мітченко та технічний директор ГО "Вотернет" Юлія Бережна. Теплі слова й побажання пролунали від члена Комітету з дотримання Протоколу по воді та здоров'ю ЄЕКООН-ВООЗ Європа Ганни Цвєткової. У відкритті Центру в онлайн-режимі взяв участь доцент Норвезького університету природничих наук, випускник кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Захар Малецький, який запропонував продовжувати міжнародну співпрацю між Норвезьким університетом природничих наук та КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках проєктів "Водна гармонія". Директор Державного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського Наталія Писаревська відзначила, що співпраця музею з ХТФ, яка раніше була пов'язана з проведенням конкурсу для школярів "Всеукраїнський юнацький водний приз", переходить на наступний рівень взаємодії зі студентами та викладачами ХТФ.

До складу Центру сучасних водних технологій входять:

– навчально-дослідна технологічна лабораторія для проведення лабораторних і практичних робіт у рамках сертифікатної програми та науково-дослідних робіт магістрів і аспірантів. Лабораторія розміщена на площах ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського в спеціально обладнаному приміщенні, облаштована необхідним технологічним обладнанням і сучасними вимірювальними приладами;

– випробувальна лабораторія іонного обміну та адсорбції для проведення лабораторних робіт у рамках сертифікатної програми. Лабораторія (ауд. №117, 4-й корпус) сертифікована ДП "Укрметртестстандарт" і оснащена спеціальним обладнанням для виконання робіт відповідно до галузі сертифікації. Нині в лабораторії проводяться випробування сорбційних і мембранних матеріалів, картриджів для очищення води і визначаються показники якості питної та технологічної води, а також науково-дослідні роботи за участю магістрів і аспірантів;

– сучасна ауд. №164 в 4-му корпусі, де проходитимуть лекції й семінари для учасників сертифікатної програми.

Навчально-дослідна технологічна лабораторія  Центру

Науково-інноваційна діяльність Центру передбачає співпрацю з 15 науковими групами з різних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, участь у міжнародних проєктах та грантах, співорганізацію конференцій та участь у виставках, присвячених проблемам якості води та водним технологіям; видання фахового журналу категорії Б "Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті", який приводиться у відповідність вимогам до журналів наукометричної бази Web of Science і Scopus.

Керівник центру – д.т.н., проф. Т.Є.Мітченко, заст. керівника з навчально-організаційної роботи – к.т.н., доц. І.В.Косогіна, заст. керівника з науково-дослідної та випробувальної роботи – к.х.н. С.Л.Василюк, заст. керівника з інформаційно-публіцистичної роботи – д.т.н., доц. Т.А.Донцова.

Дата події