У далекому вже 2005-му на кафедру прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ прийшов допитливий цілеспрямований юнак, якого знаємо тепер як Дмитра Костюка – переможця університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2020".

Його шлях у науку був послідовним та прогнозованим: у 2010-му здобув кваліфікацію магістра інженерної механіки за спеціальністю "Гідравлічні і пневматичні машини", того ж року вступив до аспірантури. Під керівництвом д.т.н., проф. Олега Михайловича Яхна, спільно з науковцями Вроцлавської політехніки (Польща) займався вивченням кавітаційних явищ у гідравлічних машинах, а саме візуальним дослідженням потоків в шестеренному насосі, що дозволило детально вивчити процеси та запропонувати шляхи їх вдосконалення. За результатами наукової роботи захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення ефективності роботи шестеренного насоса шляхом зниження інтенсивності кавітаційних явищ в його робочих порожнинах" та отримав акти впровадження наукових здобутків на виробництві й у навчальному процесі.

З 2013 р. Дмитро Костюк працює на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, читає лекційні курси та проводить практичні й лабораторні заняття з дисциплін "Лопаткові гідро- і пневмомашини і гідропередачі", "Гідроаеромеханіка та гідравліка", "Механіка рідини та газу", "Теорія механізмів і машин", є науковим керівником бакалаврів та магістрів.

Під науковим керівництвом д.т.н., проф. О.Ф. Луговського та завідувача кафедри к.т.н., доц. І.В.Ночніченка у складі творчого колективу науковець досліджує пристрої кавітаційної обробки рідин та систем отримання киснево-водневої суміші, продовжуючи практику візуалізації течії рідини, проводить дослідження явища люмінесценції в потоці рідини в гідравлічних апаратах та спільно з О.М. Яхном планує розпочати роботу над докторською дисертацією.

З експонатами, розробленими за результатами досліджень, брав участь у ряді виставок, зокрема у Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge". Також за результатами наукових досліджень опублікував 17 статей у наукових виданнях, з них 4 – у виданнях, внесених до міжнародної бази Scopus та WebofScience, зробив низку доповідей на закордонних, міжнародних в Україні та всеукраїнських конференціях.

Молодий вчений щиро вдячний своїм наставникам, а тепер – колегам за набуті знання та підтримку, за дружну, творчу атмосферу в колективі, що надихає на нові звершення. "Хочу побажати майбутнім і нинішнім студентам, молодим дослідникам активно брати участь у науковій роботі, бути спраглими до нових відкриттів, щоб перейняти наукову естафету", – говорить науковець.