Лауреатами Премії Президента України для молодих вчених 2020 року за цикл робіт "Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики" стали завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії д.б.н., проф. Олександр Галкін та старший викладач цієї ж кафедри к.т.н. Тетяна Луценко.

Розробки, проведені спільно з колегою із Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, були спрямовані на створення нових і вдосконалення існуючих медичних виробів для імунологічної діагностики інфекційних захворювань та алергічних станів, а також оцінки стану імунітету людини. Такого роду дослідження завжди мають міждисциплінарний характер: з одного боку, запорукою успіху таких проєктів є глибоке вивчення взаємодії патогенних факторів з людським організмом на молекулярному рівні, а з іншого – кінцевим результатом таких розробок є медичні вироби – особливі продукти, на які поширюються суворі вимоги сучасних технічних регламентів, на кшталт директив Європейського Союзу. Тому реалізація таких комплексних завдань передбачає залучення фахівців з молекулярної біології, біотехнології та біомедичної інженерії.

Тетяна ЛуценкоЗгадавши про команду лауреатів, варто розповісти й про кафедру трансляційної медичної біоінженерії – наймолодший підрозділ ФБМІ. Вражаючий прогрес у світовій біомедичній науці та  технологіях й зростаюча затребуваність відповідних фахівців на ринку праці спонукали ректора університету Михайла Згуровського та декана ФБМІ Віталія Максименка до подальшого розвитку ФБМІ й створення нової кафедри біоінженерного профілю. Така ініціатива була підтримана Вченою радою університету наприкінці 2018 року. Науковим напрямом кафедри стали інженерні та технологічні основи трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів у галузі природничих наук у практику охорони здоров'я. На сьогодні кафедра готує бакалаврів і магістрів за освітньою програмою "Регенеративна і біофармацевтична інженерія", а також докторів філософії за освітніми програмами "Прикладна біологія" й "Біомедична інженерія".

Олександр ГалкінКолектив кафедри невеликий, проте молодий  та амбітний: переважна більшість співробітників – молоді вчені віком до 40 років. За два роки існування кафедри вдалося розпочати підготовку здобувачів за всіма трьома рівнями вищої освіти, причому аспіранти навчаються за двома спеціальностями: 091 "Біологія" та 163 "Біомедична інженерія". Серйозним успіхом стала перемога колективу вчених кафедри у конкурсі "Наука для безпеки людини та суспільства", оголошеному Національним фондом досліджень України: на кафедрі реалізуються два проєкти – "Розробка концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки й біозахисту" та "Експериментальне дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних і бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій" (спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України). У планах – співпраця з Науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України з розробки біоімплантів для потреб кардіохірургії. Обговорюються й інші проєкти з біомедичної інженерії та медичної біотехнології як з вітчизняними, так і з закордонними компаніями та науковими центрами.

Тож побажаємо колективу кафедри трансляційної медичної біоінженерії яскравих досягнень та перемог й у майбутньому.

За інф. ФБМІ