Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики

Саме під такою назвою на базі Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшла нещодавно XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. Другий рік поспіль захід проводився в режимі онлайн з використанням засобів Zoom та Google Meet. Голова програмного комітету конференції – директор ФТІ професор Олексій Новіков.

Як і в минулі роки, учасники конференції працювали в таких секціях: "Актуальні питання сучасної фізики", "Фізика енергетичних систем", "Фізико-технічні аспекти кібербезпеки", "Математичні методи комп'ютерного моделювання та кібернетичної безпеки", "Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації", "Системи та технології кібернетичної  безпеки".

Цьогоріч було представлено загалом 135 доповідей. Окрім КПІ ім. Ігоря Сікорського, у конференції взяли участь представники Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, Київського академічного університету НАНУ і МОН, ТОВ "Elvatech", Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту фізики НАНУ, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Інституту технічної теплофізики НАНУ, Інституту гідромеханіки НАНУ, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАНУ і МОН, Інституту математики НАНУ.

20 учасників були відзначені дипломами за кращі доповіді – з кожної секції було відібрано 3-4 найкращих. Зокрема, відмічені такі роботи: "Режекція піків сум у енергодисперсійній рентгенівській спектроскопії" (доповідач Павло Висоцький),  "Термостабілізація сонячно-панельних генераторів електроенергії з використанням атмосферного повітря, охолодженого по циклу Майсоценко" (доповідачка Злата Бухонок), "Огляд сучасних методів адаптації нейронних мереж для малопотужних пристроїв" (доповідач Ігор Струнін), "Розмірність Гаусдорфа кластерів, які породжуються стаціонарними еволюціями Льовнера" (доповідач Богдан Мажар). Багато учасників отримали перший досвід публічного виступу на такого рівня заходах, також було представлено роботи хоча й молодих, але вже досвідчених вчених. Головна мета конференції – обмін досвідом між молодими науковцями, на мій погляд, досягнута повною мірою.

Андрій Гільчук, доцент каф. фізики енергетичних систем

Останні номери КП