Л.УривськийЦілісну науково-обґрунтовану методологію забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем у критичних галузях  запропонувала група українських науковців, серед яких і д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем ІТС Леонід Олександрович Уривський. За роботу  "Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем" вони удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 р.

Авторитет, добробут і безпека країни визначаються успішним розвитком галузей енергетики, авіації, космонавтики, інформаційних технологій. Функціональна безпека інформаційно-керуючих систем безпосередньо впливає на сталий і успішний розвиток цих галузей, оскільки, з одного боку, визначає функціональні можливості відповідних технічних комплексів, з іншого – рівень можливостей переходу до мінімізації аварійних станів.

Автори роботи теоретично обґрунтували і впровадили математичні моделі, методи, програмно-апаратні засоби і технології моніторингу, оцінювання й зменшення ризиків критичних відмов інформаційно-керуючих систем та аварій промислових об'єктів, а також запропонували низку промислових технологій для реалізації цих пропозицій. Розробники є відомими фахівцями завдяки публікаціям у світових і європейських рейтингових виданнях, організації низки постійно діючих національних і міжнародних семінарів і конференцій, участі в індустріальних проєктах для АЕС, авіаційних і ракетно-космічних комплексів.

Результати роботи впроваджено у понад 20 провідних високотехнологічних підприємствах України, а також у США, Канаді, Фінляндії, Мексиці, КНР, Аргентині, Болгарії, Південній Кореї при виконанні   спільних проєктів.  Це дозволило підвищити функціональну безпеку, надійність та зменшити витрати на реалізацію процесів життєвого циклу програмно-технічних комплексів, інформаційно-керуючих та комунікаційних систем у різних критичних галузях (атомна і теплова енергетика, авіаційні системи та ракетно-космічні комплекси, медичні системи тощо).

Леонід Олександрович Уривський – заслужений діяч науки і техніки України, є заслуженим винахідником КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він пройшов значний творчий шлях, але не зупиняється на досягнутому, відкритий до творчого пошуку, залучає молодь до нових наукових досліджень.