На кафедрі виробництва приладів ПБФ здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", освітня програма "Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів".

У студентському КБ навчають наукової творчості

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою якісної підготовки спеціалістів. Вона розвиває пошукові здібності, творче мислення, формує ініціативних та кваліфікованих фахівців. Тому залучення студентів до наукової роботи в закладах вищої освіти є важливим і актуальним завданням. Зокрема, у позаурочний час здобувачів освіти заохочують до роботи в гуртках та творчих колективах наукового спрямування. На кафедрі виробництва приладів ПБФ діє студентське конструкторське бюро "Медінприлад" (науковий керівник – доц. М.Ф.Терещенко).  Воно об'єднує молодих людей, здатних до наукової творчості. Про роботу бюро розмовляємо з його керівником.

М.Ф.Терещенко– Миколо Федоровичу, чим займаються ваші підопічні?

– Розробкою нових та модернізацією діючих медичних приладів, апаратів і систем. На базі цих розробок студенти виконують курсові проєкти, розрахунково-графічні роботи, дипломні проєкти, дослідження за темами магістерських дисертацій. Дослідження виконуються по виробничій тематиці реальних проєктів підприємств зі створення нових чи модернізації існуючих медичних приладів і систем. Студенти мають справу з реальним проєктуванням та розробкою блоків і вузлів медичних приладів.

 – Тобто, вони працюють з реальними приладами й апаратами медичного призначення, вдосконалюючи їх?

– Так, студенти знайомляться з новими напрямами розвитку медичного приладобудування, метрології й інформаційно-вимірювальної техніки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Заняття проходять на виробничих майданчиках та в лабораторіях медичних підприємств України – ТОВ "Медінтех" та "Оніко" (м. Київ), "Фотоніка плюс" (м. Черкаси).

– Можете розповісти про конкретну розробку, виконану під вашим керівництвом?

– Як один із прикладів, 14–15 травня 2019 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся фінал першого в Україні конкурсу проєктів оборонних технологій. Він проводився як оборонна панель відомого в Україні Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge".

Серед іншого на конкурсі був представлений проєкт "Апарат вакуумної абсорбції та санації ран" нашої студентки Оксани Руцької.

– Що це за прилад?

– Апарат вакуумної абсорбції та санації ран (Vacuum-assisted closure з санацією ран) – це новітній напрям високоефективного лікування поверхні рани, заснований на поєднанні локальної дії негативного тиску та дієвого впливу дрібнодисперсних розпилених частинок з лікарськими препаратами.

Поєднання методу вакуумної абсорбції з ультразвуковим зрошенням ранової поверхні є самодоповнюючим напрямом лікування ран. Таке поєднання сприяє прискореному загоєнню ран та дозволяє пришвидшити одужання пацієнтів. 

– Над чим сьогодні працюють студенти? Що в планах на майбутнє?

– Студенти групи ПБ-42 Михайло Булик, Оксана Руцька, Олександр Петровський та Олена Смолка, зокрема, проходять переддипломну практику в ТОВ "Медінтех". Це підприємство спеціалізується на розробці, виробництві й продажу апаратури для медичної реабілітації, фізіотерапії, фізіопунктури,  апаратної косметології та ін. Студенти тут вивчають технологію виробництва медичної апаратури та збирають матеріали для дипломного проєкту на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також для практичної апробації набутих теоретичних знань.

Студенти групи ПБ-42 Єлизавета Нікітіна, Ольга Притула, Роман Нагорянський та Карен Варданесян проходять переддипломну практику на підприємстві "Оніко", що реалізує високоякісну продукцію власного виробництва і виробництва провідних світових фірм, яка використовується в лікувальних медичних закладах, а також для промислової радіографії й неруйнівного контролю (рентгенівські плівки і хімікати, рентгенозахисні фартухи, обладнання, касети та ін.).

До речі, на цьому підприємстві працюють наші випускники: Олександр Христовий, Василь Швидкий, Маргарита Мних. Тож і надалі ми спрямовуватимемо студентів не лише на практику в передові вітчизняні компанії, а й сприятимемо їх професійному зростанню та працевлаштуванню в такі колективи.

Стипендіатка Президента вдосконалює прилади лазерної медицини

А. КарпушеваСтаршокурсники КПІ ім. Ігоря Сікорського, як правило, люди вмотивовані, цілеспрямовані і націлені на результат. Серйозна підготовка магістерської роботи займає весь час. Тому і з шестикурсницею ПБФ Анастасією Карпушевою, удостоєною нещодавно стипендії Президента України, поговорити про студентське життя-буття виявилося непросто.

Про свою підопічну розповідає її науковий керівник – доцент кафедри виробництва приладів, к.т.н. М.Ф.Терещенко: "Дисертаційна робота магістрантки стосується автоматизованої системи лазерної медицини. Для досліджень було розроблено діючу модель лазерного терапевтичного апарату на базі апарату "Ліка-терапевт", який серійно випускає підприємство "Фотоніка плюс" з м. Черкаси. Модель складалася з лазерного випромінювача, вимірювача потужності, юстувального стола та часового індикатора. Студентка А.Карпушева проводила на цьому підприємстві наукові дослідження з різними видами оптичних волокон. Для отримання коректних результатів було проведено дослідження потужності випромінювання. На нові технічні рішення отримали патент України №137211. Також було оброблено і перевірено велику кількість потрібних для апарату світлопровідних волокон, концентраторів, фокусуючих елементів оптики та обрано ті, які найбільш підходять. Поєднання двох видів випромінювань спричиняє синергетичний ефект, що поліпшує терапевтичну дію апарату, а запатентований елемент зменшує вплив людського фактору при наданні процедур". За результатами наукового пошуку студенткою та її керівником було підготовлено й опубліковано низку статей і тез доповідей.

"На молодших курсах я вела досить активне громадське життя, – ділиться Анастасія. –  Працювала в студентських радах університету, факультету, гуртожитку. У пріоритеті роботи – покращення й урізноманітнення життя студентів у гуртожитку та розвиток студмістечка". Дівчина має різноманітне дозвілля: любить активні види спорту, вчиться грати на гітарі. І як кожна українська господиня, хай і майбутня, захоплюється рукоділлям та кулінарією.

 У планах на майбутнє – удосконалюватися як фахівець, набувати практичних навичок та нових знань. Студентка вдячна своїм викладачам і наставникам за їх чуйність, професіоналізм та підтримку, які, на її думку, є запорукою успішного навчання та майбутнього професійного успіху.

На практиці в ТОВ Медінтех М.Ф.Терещенко Дослідна  установка в процесі експерименту
Апарат вакуумної абсорбції О. Руцька на Фестивалі Sikorsky Challenge А. Карпушева