За підсумками конкурсу Національного агентства з питань державної служби "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців" КПІ ім. Ігоря Сікорського зайняв третє призове місце за підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та електронне самоврядування".

Конкурс пройшов за підтримки Програми Ради Європи "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців.

До участі в ньому було подано більше ніж 40 заявок за чотирма номінаціями: "Підготовка магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", "Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників", "Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", "Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах карантину".

Конкурсна комісія оцінювала заявки за такими критеріями: інноваційність (новизна освітньої практики, її обґрунтування); результативність (ступінь досягнення визначених цілей, продуктивність); ефективність (досягнення кращих результатів з меншими витратами); сталість результатів (можливість удосконалення, корисність для розвитку системи професійного навчання та підвищення якості освітніх послуг).

Освітню інноваційну програму (ОІП) "Опануй, досліди та впроваджуй!", яка стала призером, на конкурс представили науковці кафедри теорії та практики управління ФСП – проф. Світлана Чукут і доц. Євгенія Архипова. Її основна мета – формування у студентів спроможності ідентифікувати проблеми та вирішувати складні завдання, що можуть виникати у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема електронного урядування та забезпечення електронної демократії.

Як повідомила в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління доктор наук з державного управління Ольга Іваницька, ОІП "Опануй, досліди та впроваджуй!" гармонійно поєднує в собі чотири основні складові освітнього процесу: набуття студентами знань, досвіду, проведення досліджень та організацію ефективних комунікацій. Студенти, які проходять навчання на кафедрі за магістерською програмою "Публічне адміністрування та електронне урядування", ще в стінах університету беруть активну участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також проведенні комунікативних кампаній із застосуванням засобів електронних комунікацій.

"Ефективне державне управління починається зі студентської лави та творчого опанування здобувачами вищої освіти за цією освітньою програмою комплексу знань, вмінь і навичок, які потім будуть трансформовані в практику прийняття результативних управлінських рішень. У цьому відношенні конкурс сприяє підвищенню планки підготовки майбутніх державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування та поширенню позитивного інноваційного досвіду", – впевнена науковець.