Із введенням карантину суттєво змінилися умови роботи усіх підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Переважна більшість працівників, зокрема науковці і викладачі, працюють дистанційно. Наш кореспондент звернувся до представників різних підрозділів із запитанням: як вони діють в умовах карантину, як вирішують проблеми, що виникли?

Проректор з наукової роботи Віталій Пасічник:

– Переважна більшість співробітників науково-дослідної частини, департаменту інновацій і трансферу технологій, департаменту інформатизації управлінської діяльності працює в дистанційному режимі. Працівники, яким необхідно підписувати документи, виходять за графіком. Є працівники, які перебувають у вимушеному простої. Таких найбільше в Державному політехнічному музеї, адже екскурсії там через карантин не проводяться. Водночас наукові працівники музею працюють дистанційно. Так само в дистанційному режимі працює і Науково-технічна бібліотека.

Звичайно, на початку карантину виникли проблеми з комунікацією, але ми досить швидко перелаштувалися. У роботі використовуємо Telegram, Viber, сервіс для проведення відеоконференцій Zoom. Спочатку було незвично, але наші працівники досить швидко налагодили роботу. Ефективність роботи не зменшилась, а де в чому стала вищою. Наприклад, Zoom-конференції дають можливість знаходячись на робочих місцях, обговорювати питання, до яких раніше, як кажуть, не доходили руки. Висловлюються пропозиції і надалі використовувати ці технології для оперативного проведення нарад, щоб не витрачати зайвий час на переходи між корпусами.

Ми сьогодні працюємо над питаннями вдосконалення науково-інноваційної діяльності, розвитку наукових шкіл і напрямів. Поспілкувалися з усіма директорами інститутів, деканами факультетів та їх заступниками. Розглядаємо також можливість організації досліджень з актуальних проблем, які виникли у зв'язку з нинішньою пандемією та карантином.

Постійно здійснюємо комунікацію з МОН, отримуємо кореспонденцію, беремо участь в онлайн-нарадах. Є проблема, яку поки що важко вирішувати – тимчасова зупинка захистів дисертацій через наявність процедури таємного голосування, яку неможливо вирішити онлайн. Захисти, які були заплановані на квітень, призупинені. Те, що можна здійснювати дистанційно, наприклад, прийом до захисту, відбувається.

Завідувач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Віталій Котовський:

– Викладачі нашої кафедри забезпечують викладання фізики на одинадцяти факультетах нашого університету – читають лекції, ведуть практичні заняття і лабораторні роботи. Під час карантину викладання відповідних тем навчального плану здійснюється дистанційно, з використанням усіх наявних комунікаційних засобів: телефонний зв'язок, електронна пошта, Viber, Skype, Telegram, Zoom та ін.

Слід зазначити, що дистанційна освіта в КПІ розпочиналась у 2008 році з відповідного пілотного проєкту, у якому викладачі кафедри загальної фізики брали активну участь. Усі вони пройшли курси підвищення кваліфікації в НМК "Інститут післядипломної освіти НТУУ "КПІ" за напрямом "Дистанційне навчання". В результаті було створено сайт http://physics.zfftt.kpi.ua/, який успішно функціонує і досі. Сайт є зручним у використанні, має високий рейтинг відвідування і постійно вдосконалюється.

Структура цього сайту дає можливість повністю забезпечити навчальний процес для всіх факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського з дисципліни "Загальна фізика" згідно з навчальними планами всіх спеціальностей та освітніх програм.

Через сайт http://physics.zfftt.kpi.ua/ студенти отримують лекційний матеріал за темами занять та літературою для кожної теми. До кожної лекції надсилаються контрольні запитання. Крім того, індивідуальні завдання та презентації лекцій висилаються на електронну пошту старости групи для поширення серед студентів групи. Виконані завдання приймаються на електронну пошту викладача. Матеріали для самостійної роботи розміщуються в електронному кабінеті викладача в Кампусі. Видано теми рефератів та проводяться індивідуальні консультації щодо їх підготовки за відповідними темами.

Практичні заняття також проводяться через сайт http://physics.zfftt.kpi.ua/ з наданням студентам планів роботи за відповідними темами занять та переліком номерів завдань до виконання з посиланням на відповідну літературу. Створено інтерактивний план, де зазначено контрольні тести. Інтерактивний план доведений до студентів через Telegram, де сформовано групу "Фізика", та електронну пошту. Перевірка здійснюється в режимі онлайн.

Лабораторні роботи студенти виконують за умови проходження тестування на сайті http://physics.zfftt.kpi.ua/, попередньо переглянувши презентацію виконання лабораторних робіт з можливістю їх віртуального виконання з використанням симуляторів Crocodile Physics 605, підготовкою протоколів лабораторних робіт та письмових відповідей на контрольні запитання.

Крім згаданого, на нашому сайті у вільному доступі розміщено матеріали з курсу фізики за програмою підготовки бакалаврів, тобто за темами "Механіка", "Молекулярна фізика та термодинаміка", "Електрика і магнетизм", "Коливання і хвилі", "Елементи оптики", "Елементи квантової фізики". Є також тести у форматі ЗНО, які використовуються для адаптаційного курсу першокурсників та підготовки абітурієнтів – потенційних наших студентів. Ці тести використовуються в навчальному процесі ліцеїстів Політехнічного і Технічного ліцеїв КПІ та інших ліцеїв і шкіл, учні яких є потенційними студентами КПІ. Є також матеріали і для студентів заочної форми навчання.

Зацікавлені студенти додатково використовують онлайн-платформу https://www.coursera.org/.

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Віктор Гайдей:

– У цьому семестрі я веду практичні заняття з вищої математики зі студентами ІТС. В умовах карантину студентам було запропоновано підтримувати зв'язок через електронну пошту, Viber та Telegram, у якому лектор доц. І.В.Алєксєєва створила чат потоку. Студенти моїх груп надають перевагу індивідуальному спілкуванню в Telegram, оскільки це дозволяє оперативно обмінюватись матеріалами для перевірки, рецензіями та зауваженнями до них, запитаннями та пропозиціями.

Аналогом практичних занять стало розроблення текстових тренажерів та їх відеоаналогів за матеріалами підручника "Математика в технічному університеті" (автори: І.В.Алєксєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова). пропонувались також відеоматеріали, створені колегами. Виявилось, що для створення озвучених презентацій і запису відеоматеріалів можна використовувати популярну нині для дистанційної освіти платформу Zoom. Регулярний поточний контроль реалізується перевіркою та рецензуванням відповідних частин ДКР. Модульний контроль реалізується за допомогою створених викладачами кафедри електронних контрольних робіт на платформі Moodle.

Зазначу, що чимало викладачів нашої кафедри більше десяти років активно працюють над створенням дистанційних курсів з різних розділів вищої математики як для студентів інженерних спеціальностей, так і для студентів ФММ та ФМФ. Зараз ці курси доступні вже і на платформі "Сікорський". Зокрема, курси комплекту "Математика для інженерів та економістів" (11 курсів) (автори: І.В.Алєксєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Н.Р.Коновалова, Л.Б.Федорова, А.Ф.Дудко, К.К.Москвичова), курси для студентів ФМФ "Дискретна математика" (автор проф. О.І.Клесов), "Математика фінансових ринків" (автори: О.І.Клесов та О.А.Тимошенко). Кожний курс містить від 12 до 15 лекцій у відео- та текстовому форматі, а також завдання для практичних занять до кожної лекції.

Крім того, викладачі нашої кафедри вже протягом тривалого часу регулярно записують навчальні відео з різних тем вищої математики і викладають їх на Youtube, зокрема це к.ф.-м. н. Олена Мулик та Ірина Блажієвська (українською та англійською мовами).

Більш докладну інформацію про вищезгадані та інші дистанційні курси та відеоматеріали викладачів нашої кафедри можна знайти за посиланням

Ольга Качоровська, заступник декана ХТФ з профорієнтаційної роботи:

– Викладачі хіміко-технологічного факультету багато років співпрацюють з секцією хімії відділення хімії і біології Київської Малої академії наук (КМАН). В умовах карантину ця робота здійснюється дистанційно. Учні-члени КМАН отримують завдання і необхідні консультації науковців факультету, викладачів з будь-яких питань хімії та хімічної технології у зручний для них час.

У лютому завершився ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів КМАН. Члени журі уже вкотре пораділи високому рівню досліджень юних науковців, які виконали свої наукові роботи під керівництвом провідних спеціалістів ХТФ. Призери конкурсу отримали можливість узяти участь у VIII Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих учених з хімії та хімічної технології, яка мала відбутися в Києві у квітні. Через карантин підготовка школярів відбувається у формі онлайн-консультацій, але це не заважає викладачам гідно підготувати своїх підопічних до виступів на науковій конференції.

Закінчується квітень, і учні вже думають про дослідницьку роботу в новому, 2020/2021 навчальному році. Разом з науковцями ХТФ вони обговорюють можливі теми для майбутніх досліджень, їх організацію і порядок виконання, використовуючи наявні освітні ресурси і програми. Маємо надію, що карантин не завадить активності юних науковців, і що у майбутньому вони стануть нашими студентами.

Директор Центру культури та мистецтв Михайло Галушко:

– Технічна служба ЦКМ працює над удосконаленням звукової та світлотехнічної апаратури сцени. Керівники мистецьких колективів знаходять можливості проводити заняття дистанційно. Приміром, керівник Народного ансамблю народного танцю "Політехнік" Уляна Бойченко записує відеоуроки, виставляє їх в Інтернеті, а її учні виконують завдання, записують відео свого виконання і надсилають керівнику. Керівник художньої студії "Гармонія" Андрій Кулагін проводить для політехніків онлайн майстер-класи в режимі Zoom-конференцій та прямих ефірів у Фейсбуці.

У складну ситуацію потрапила Картинна галерея, яка готувалася до проведення другої частини традиційного щорічного конкурсу "Таланти КПІ". У зв'язку з карантином його вирішили провести онлайн, про що повідомили на сайтах і в соцмережах. На цьому тижні конкурс розпочався. Роботи можна побачити на сторінці Картинної галереї у Фейсбуці. Переможців визначать за кількістю набраних лайків.