Жінка прекрасна за своєю суттю. А коли вона окрилена – мрією, ідеями, результатами роботи, – нею неможливо не милуватися і не захоплюватися. Кожна зустріч з Наталією Дмитрівною Панкратовою – членом-кореспондентом НАН України, д.т.н., лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки і техніки України, заступником директора з наукової роботи ІПСА, професором кафедри математичних методів системного аналізу – це маленька подія. Освічена, ерудована, з величезним професійним та життєвим досвідом, вона може говорити на будь-які теми: від догляду за зимовим садом до творчості Л.Мінкуса. Та про роботу розповідає з найбільшим піднесенням.

Професор Н.Панкратова – фахівець у галузі системного аналізу, теорії ризику, сценарного аналізу, інформаційних технологій, теорії прийняття рішень, прикладної математики, прикладної механіки. Найбільші проекти, якими вона опікується в Київській політехніці останнім часом, – діяльність Ситуаційно-аналітичного центру (САЦ) для підтримки прийняття управлінських рішень при соціальних катаклізмах і катастрофах, пошук на європейському рівні нових грантів, організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій.

У травні 2018 р. пройшла ювілейна, двадцята конференція SAIT (System Analysis & Information Technology), в якій взяли участь 270 представників академічних, галузевих дослідницьких установ, закладів вищої освіти з України, Азербайджану, Грузії, Молдови. Вони підготували 152 доповіді, тези яких увійшли до збірника. Та нові часи потребують змін. І формат конференції себе вичерпав. "У зв'язку з необхідністю розширення напрямів конференції SAIT й індексування праць у базі Scopus проводиться трансформація конференції SAIT у конференцію SAIC (System Analysis & Intelligent Computing) під егідою IEEE, – повідомила Наталія Дмитрівна. – У жовтні 2018 р. була організована і проведена перша конференція The IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). Усі прийняті доповіді, що були представлені на конференції SAIC, на початку грудня були розміщені в базі Scopus. Конференція SAIC буде проводитися нами на регулярній основі".

Нині всі наукові проекти, що виконуються під керівництвом Н.Д.Панкратової в ІПСА, стосуються передбачення, сталого розвитку, гарантованого функціонування складних технічних систем у реальному режимі часу під впливом дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи з урахуванням ресурсів допустимого ризику, і виконуються на базі  САЦ. Його створено за кошти гранту в рамках програми "Наука для миру та безпеки", що є практичною підтримкою України з боку НАТО. До роботи в Центрі залучають і студентів. Тут їм читають лекції з основ текстової аналітики, неструктурованих даних, мов програмування, практичні задачі яких безпосередньо розв'язуються  на обладнанні САЦ. За результатами реального наукового пошуку студенти виконують свої курсові, бакалаврські та магістерські роботи. У декого потім тема магістерської, розширюючись і поглиблюючись, переростає в кандидатську дисертацію. Інтеграція навчального i наукового напрямів дає можливість здійснювати унікальні дослідження та реалізувати стратегію підготовки системних аналітиків практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає міжнародним стандартам.

Від Наталії Дмитрівни ніколи не почуєте "я", лише "ми" та "мої учні". Її підопічні, відчуваючи реальну турботу і зацікавленість керівника, виконують свої дослідження старанно та в строк. Вони пишаються своїм наставником і намагаються її наслідувати. Н.Панкратова є автором понад 500 наукових публікацій, з них 22 монографії, 4 підручники та 5 навчальних посібників з системного аналізу. Підготувала 30 кандидатів наук, 3 докторів технічних наук, здійснювала керівництво понад 80 магістерськими роботами. Нею створена та працює наукова школа "Розробка теорії та методів системного аналізу та їх застосування до розв'язання міждисциплінарних задач різної природи". Щороку географія її робочих поїздок – на вітчизняні та зарубіжні наукові конференції й інші фахові заходи, налічує до десятка міст.

Одна з кращих учениць професора, Н.І.Недашківська, нещодавно захистила докторську дисертацію за спеціальністю "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень", присвячену методології та інструментарію підтримки прийняття рішень (ППР) на основі ієрархічних та мережевих моделей. Запропонована методологія дозволяє підвищити достовірність розв'язків задач ППР у складних слабко структурованих системах. Побудований інструментарій використано при розв'язанні декількох практичних задач на замовлення міністерств і відомств України.

Попри складнощі сьогодення, Н.Д.Панкратова з оптимізмом дивиться у майбутнє. Запорукою тому – визнання та затребуваність її наукових здобутків, плеяда молодих дослідників, які залишаються працювати в ІПСА.