Наприкінці 2018 року десятьох молодих науковців Київської політехніки було удостоєно премії Президента України. Серед них і представники ФЕЛ – кандидати технічних наук, доценти кафедри промислової електроніки Євген Вербицький, Дмитро Миколаєць та Катерина Осипенко. До речі, усі вони свого часу були переможцями університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник": Є.Вербицький у 2015 р., Д.Миколаєць та К.Осипенко – у 2016 р.

Молоді науковці удостоїлися нагороди за роботу "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту", присвячену створенню системи живлення електротранспорту з високими показниками енергоефективності із застосуванням сучасних методів розосередженої генерації, акумулювання, резервування, рекуперації енергії і компенсації реактивної потужності.

У роботі вперше запропоновано принцип паралельної роботи мережевого та резервного перетворювачів та системи електроживлення, що дає можливість усунути пікові навантаження на електропідстанції, а також використано принцип контекстно-залежного керування для зменшення навантаження на мережу живлення та рівномірного його розподілу між джерелами мережі живлення електротранспорту.

Застосування розробленої системи акумулювання та резервного живлення дозволило збільшити маневрові характеристики електротранспорту в режимі відсутності або виходу за межі допуску параметрів електроенергії мережі. Встановлення на виході кожної підстанції перетворювача електроенергії, що може забезпечувати режими роботи джерела струму, напруги або потужності, дало можливість збільшити ефективність паралельної роботи підстанцій, усунути перетоки енергії та підключати до мережі альтернативні та відновлювані джерела енергії. Розроблене програмне забезпечення методу прийняття рішень з керування системою електроживлення на основі прецедентів, описаних в онтологічній базі знань, дозволило втричі скоротити час вибору сервісу керування перетворювачами порівняно з методом прийняття рішень тільки на основі дескриптивної логіки.

Проведені розробки мають велике як соціальне, так і економічне значення для електроенергетики України, оскільки впровадження відповідних технологій дає значний економічний ефект, обумовлений скороченням перерв у електропостачанні, зменшенням транспортних витрат, збільшенням мобільності існуючого електротранспорту, мінімізацією загального часу організації ремонтно-відновлюваних робіт.

Результатом впровадження наукової праці в соціальній та гуманітарній сферах є вирішення глобального питання енергозбереження. Загальна кількість реферованих публікацій авторів складає 52, зокрема 14 у міжнародних журналах, загальна кількість посилань на публікації – 27 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 3. За тематикою наукової праці було виконано дослідження за пріоритетним напрямом розвитку науки в Україні "Новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології".

Отримані результати планується використовувати для переоснащення сучасних тролейбусів або виробництва нових зразків гібридного транспортного засобу. Цей проект дозволяє реалізувати принципово нову концепцію міського транспортного засобу, яка дозволить гнучко регулювати та динамічно змінювати маршрути курсування транспорту, покращити його мобільність та інформаційне забезпечення для організації та диспетчеризації руху, що вирішить важливі транспортні та соціально-економічні проблеми великих міст, сприятиме збільшенню частки вітчизняних транспортних засобів на українському ринку та збільшенню експортного потенціалу України в галузі виробництва електротранспорту.

Інф. ФЕЛ
на фото: Тролейбус з модернізованою системою керування