Протягом березня–квітня 2019 року відбулися ІІ тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями "Менеджмент організацій" (місце проведення – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ) й "Управління проектами і програмами" (місце проведення – Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк). Заходи відбулися у формі підсумкових науково-практичних конференцій за участю переможців першого етапу конкурсу, їх наукових керівників, членів галузевої конкурсної та апеляційної комісій, викладачів і студентів.

На підставі рецензування та оцінювання наукових доповідей студентів кафедри менеджменту, галузева конкурсна комісія визначила переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з такими результатами: ІІІ місце зі спеціальності "Менеджмент організацій" – Марія Гафтуняк, студентка V курсу магістратури,  гр. УВ-81мп (науковий керівник – доц. О.М.Савицька); ІІІ місце зі спеціальності "Управління проектами і програмами" – Оксана Хомич, студентка ІV курсу, гр. УЗ-51 (науковий керівник – доц. Г.А.Мохонько). Щиро вітаємо переможців та їхніх наукових керівників. Бажаємо нових наукових досягнень.

Критеріями оцінювання наукової доповіді та захисту роботи стали:

  •  обґрунтування актуальності обраної проблематики дослідження, визначення мети та завдань проведеного дослідження;
  •  визначення та обґрунтування основних теоретичних положень роботи, формулювання її наукової новизни;
  •  визначення та обґрунтування практичної значущості результатів проведеного дослідження;
  •  логічність та структурованість доповіді;
  •  наявність та якість ілюстративних матеріалів до доповіді (презентації);
  •  відповіді на запитання членів комісії, при яких враховуються повнота та аргументованість, уміння вести дискусію, а також ораторське мистецтво доповідача.

Ректор КНЕУ ім. В.Гетьмана проф. Д.Г.Лук'яненко висловив подяку завідувачці кафедри менеджменту проф. В.В.Дергачовій за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання й підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

Голова галузевої конкурсної комісії, проректор з наукової роботи КНЕУ ім. В.Гетьмана проф. Л.Л.Антонюк висловила подяку доц. О.М.Савицькій за високий професіоналізм у виявленні й підтримці обдарованої студентської молоді та підготовку призерів всеукраїнського студентського конкурсу.

І.І. Нагорна, доц. кафедри менеджменту

Дата події