Відкриту лекцію на тему «Чому є важливим багатонаціональний підхід до історичного минулого України» прочитали 29 травня в КПІ ім. Ігоря Сікорського автори книжки «Євреї та українці: тисячоліття співіснування» Пол-Роберт Магочій та Йоханан Петровський-Штерн.

Лекція стала водночас і презентацією другого видання книжки. Присвячено її питанням, які не завжди повно і коректно висвітлювалися на сторінках історичних видань, і щодо яких існують певні стереотипи та упередження як у частини етнічних українців, так і серед окремих груп євреїв, незалежно від того, де вони мешкають. Написано книжку для широкого загалу, тож у формі подання інформації автори надавали перевагу не академічній скрупульозності, а доступності сприйняття тексту. При цьому намагалися ані на крок не відійти від історичної правди З огляду на те, що обидва є знаними істориками (Павло-Роберт Магочій – відомий україніст, завідувач кафедри українознавчих студій Торонтського університету, Йоханан Петровський-Штерн – професор Північно-західного університету в Чикаго, спеціалізується на історії євреїв), продукт їхньої співпраці вийшов не лише цікавим, але й надзвичайно насиченим новою для нефахівців інформацією. Кожен тут знайде для себе щось несподіване, бо розповідають автори не так про паралельні лінії на історичному шляху українського та єврейського населення України, як про спільні сюжети в цьому розвиткові та взаємні впливи в різних сферах життя, господарчої діяльності, книгодрукування, архітектури та мистецтва, художньої літератури тощо.

Про деякі з цих аспектів співіснування українців та євреїв на теренах України, а також про те, як стрімко тане останніми роками міф про буцімто «антисемітську Україну», й розповідали під час зустрічі зі студентами і співробітниками КПІ Павло-Роберт Магочій та Йоханан Петровський-Штерн. А ще про те, як народилася ідея створення видання, що поєднує в собі риси тематичної енциклопедії, підручника та розгорнутого науково-популярного есе, і в який спосіб автори, один з яких живе в Торонто, а другий – у Чикаго, втілювали її в життя. Найважче, за словами Йоханана Петровського-Штерна, йшла спільна робота над історичним розділом, який за обсягом став у книжці найбільшим. Це й не дивно, бо саме різні інтерпретації певних історичних подій насичували взаємосприйняття етнічних українців і євреїв хибними стереотипами, деякі з яких і досі побутують серед частини як одних, так і інших. Отож після цих вступних зауважень предметом розповіді науковців стали історія появи єврейського населення на території України, демографічні питання, історичні паралелі й перетини, культурні взаємодії українського і єврейського населення та інше. Окремі складові цих питань обговорювалися і під час їхнього спілкування з авдиторією. Програмою було передбачено дискусію, але це все ж таки була сесія запитань-відповідей, оскільки деякі речі, про які говорилося під час лекції, були доволі новими, а подеколи й несподіваними для слухачів.

Насамкінець Павло-Роберт Магочій та Йоханан Петровський-Штерн підписали усім охочим свої книги – їх безкоштовно роздавали учасникам представники канадського Фонду «Українсько-єврейська зустріч» (Ukrainian Jewish Encounter), який спільно з кафедрою історії факультету соціології і права університету виступив організатором цієї лекції-презентації.

На фото: виступає Павло-Роберт Магочій

Дата події