Якщо пересічну людину попросити назвати асоціації до слова "зварювання", ви найімовірніше почуєте "дуга" і "Патон".

Борис Євгенович Патон, очільник Національної академії наук України та Інституту електрозварювання, який носить ім'я його батька, не тільки став своєрідним символом галузі, а й доклав чимало зусиль для виведення її на міжнародний рівень. Саме він посприяв приєднанню КПІ ім. Ігоря Сікорського до міжнародної спільноти професіоналів та експертів у технологіях з'єднання та процесах, з якими ці технології нерозривно пов'язані.

А відбувалось це так.

Близько 25 років тому Європейська федерація зварювання (EWF) та Міжнародний інститут зварювання (IIW) – організації, метою роботи яких є обмін знаннями та передовим світовим досвідом – об'єднали зусилля для розробки повністю гармонізованої системи навчання, атестації та сертифікації персоналу для потреб зварювального виробництва та споріднених із ним. Бажаючі стати частиною системи – атестаційні органи, навчальні центри, потенційні кваліфіковані та сертифіковані працівники – відтепер мали підтвердити відповідність певним вимогам до них. Натомість система пропонувала високий рівень довіри у світі. Наприклад, видані місцевими атестаційними органами дипломи й сертифікати не потребують юридичного підтвердження в інших країнах, що значною мірою сприяє процесам глобалізації в галузі та полегшує мобільність її представників.

Наприкінці 90-х Україна стала рівноправним учасником системи підготовки та атестації персоналу. Таке рішення було прийняте Координаційною радою представництва країни в EWF та IIW, очолюваною Борисом Патоном. Слід зазначити, що вже тоді багато уваги приділялось приведенню програм навчання фахівців зі зварювання та споріднених технологій в Україні у відповідність до провідних світових практик, включаючи програми EWF та IIW. "Старий" бакалавр зварювання – стандарт, за яким усі зварювальні кафедри України здійснювали підготовку наприкінці 90-х – був майже на три чверті гармонізованим із програмою Міжнародного/Європейського інженера зі зварювання, а його розробку було здійснено у тісній співпраці фахівців Київської політехніки та інституту, очолюваного Борисом Патоном.

Близько 10 років тому адміністрація зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського прийняла стратегічне рішення стати частиною системи підготовки та атестації персоналу EWF та IIW, яка в Україні тоді була представлена виключно навчально-атестаційним центром ІЕЗ ім. Є.О.Патона, що працював одночасно як навчальний центр і як атестаційний орган. Координаційна рада, очолювана Борисом Патоном, позитивно відреагувала на ініціативу представників ЗФ, оскільки другий визнаний навчальний центр допоміг би суттєво покращити роботу системи в країні.

Процес підготовки до ліцензування був непростим. Найлегшою виявилась власне підготовка навчальних програм та курсових матеріалів – адже стандарти вищої освіти, за якими працювали кафедри факультету, здебільшого перекривали вимоги гайдлайнів EWF та IIW. Це, зокрема, дало можливість у 2012 році домогтися права на суттєве скорочення програми навчання власників дипломів бакалавра за напрямом "Зварювання" із правом перезарахування третини курсу у разі навчання за програмами підготовки координаторів робіт та модулів з технології зварювання у межах програм із забезпечення якості.

Складнішим виявилось розробити з нуля систему забезпечення якості, яку повинен мати кожен навчальний центр. Це назавжди змінило факультет, оскільки така система має дійсно працювати, а не просто залишатись купкою паперів.

До того ж, система передбачає незалежну атестацію – представники навчальних центрів не мають права вирішального голосу в екзаменаційній комісії або взагалі не входять до її складу.

Тим не менше, у 2008 році ЗФ за результатами аудиту від Українського атестаційного органу було офіційно названо визнаним навчальним центром EWF та IIW – другим в Україні та першим серед підрозділів закладів вищої освіти.

У 2009 році цей статус було додатково підтверджено в рамках аудиту з боку EWF та IIW, коли міжнародна аудиторська команда отримала чимало позитивних вражень від візиту до Київської політехніки.

На сьогоднішній день наш навчальний центр продовжує тримати марку: протягом років роботи ми випустили 12 груп за напрямом "Міжнародний інженер зі зварювання", три групи за напрямом "Міжнародний технолог зі зварювання", на замовлення від першого навчального центру провели низку індивідуальних програм. Ми навчились конструктивно використовувати результати незалежної атестації для оптимізації нашої діяльності з навчання.

Наші викладачі входять до складу комісій EWF та IIW, пов'язаних з питаннями науки, виробництва, навчання та атестації, а з липня поточного року маємо ще й представника в аудиторській бригаді.

Завдяки участі у впровадженні передових світових практик в Україні – зокрема розробці стандарту підготовки за професією "Зварник" та пакету документів у системі Українського атестаційного комітету зварників (організація, яка координує атестацію персоналу зварювання в Україні) – двоє наших співробітників стали лауреатами Державної премії в галузі освіти у 2018 році.

Ми пройшли 10 аудитів на національному рівні та 5 – на міжнародному. Протягом останніх років нас перевіряв особисто президент Європейської федерації зварювання Х. Дж. Бодт.

Ось як він прокоментував свої враження від роботи з нашим факультетом.

Для забезпечення гармонізації  IIW та EWF активно використовують низку інструментів, це:

  1. Формальна система  IIW та EWF, яку мають можливість контролювати всі її учасники.
  2. Гайдлайни з детальною інформацією про діяльність, спрямовану на навчання та атестацію персоналу.
  3. Гармонізована система іспитів під безпосереднім контролем  IIW.
  4. Розвинена система перевірки діяльності ANB та ATB.

Відвідування та перевірка навчальних центрів є обов'язковою частиною програми аудиту Уповноважених органів. Аудиторські команди  IIW та EWF відвідують зварювальний факультет з часу його акредитації в якості навчального центру у 2008 році. Факультет вдало інтегрував діяльність відповідно до правил та гайдлайнів  IIW та EWF у свою звичну роботу. Значна кількість документів системи менеджменту якості – обов'язкової вимоги до навчальних центрів – є внутрішніми правилами та нормативними документами університету. Таким чином, вони скоротили кількість документів, які необхідно розробляти, впроваджувати та підтримувати. Факультет додав частину курсу "Міжнародний інженер зі зварювання" до навчальних програм для бакалаврів. Таким чином, студенти, відвідуючи аудиторні заняття згідно з розкладом, одночасно вчаться за програмою IIW, тому в подальшому вони зекономлять час та гроші, якщо отримуватимуть міжнародну кваліфікацію. Слід також зазначити, що кваліфікаційні іспити для Міжнародних інженерів зі зварювання проводить незалежна комісія, яка не має відношення до факультету зокрема та університету загалом. У такий спосіб факультет отримує своєрідний зворотний зв'язок стосовно якості навчального процесу і має можливість скоригувати його. Додатково факультет повинен постійно переглядати та поновлювати матеріали курсів, оскільки це є однією з вимог до навчальних центрів IIW та EWF.

Звичайно, під час аудитів у діяльності навчального центру на базі факультету виявляють певні недоліки. Однак недоліки в роботі має кожний навчальний центр, і було б дивно, якби аудиторська команда не зробила б зауважень стосовно діяльності центру. Слід відзначити, що факультет докладає значних зусиль для усунення таких недоліків і протягом усього періоду своєї роботи в системі  IIW та EWF відповідає вимогам та правилам, що висувають до навчальних центрів.

Євгенія Чвертко, заступник декана ЗФ з міжнародної діяльності, доцент