Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського стали призерами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Хімічні технології неорганічних речовин", що відбулася на базі ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпро). Хіміко-технологічний факультет нашого університету представляли студенти 1-го курсу навчання за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки Іван Башмаков та Анастасія Воронова, які після закінчення отримають дипломи  магістра за спеціалізацією "Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення". За підсумками олімпіади І.Башмаков зайняв загальне друге місце,  А.Воронова – третє.

Ще з другого курсу І.Башмаков почав займатися науковою роботою на кафедрі технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології  (нині – кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології – ТНР,В та ЗХТ) під керівництвом к.х.н., доцента Т.А.Донцової. Тематика його досліджень присвячена синтезу металооксидних наноструктурних речовин, які широко використовуються в різних сферах, зокрема у водоочищенні та біологічно-медичному матеріалознавстві (замінники кісткової тканини). За результатами наукової діяльності І.Башмаков опублікував тези доповідей на чотирьох міжнародних конференціях, ним підготовлені матеріали для заявки на патент та наукову статтю.

"Участь в олімпіаді є гарною можливістю не тільки перевірити свої сили, але й набути цінного досвіду та завести нові знайомства з людьми, які також пов'язали своє життя з хімією", – розповідає Іван про свої враження від олімпіади.

Анастасія Воронова теж долучилася до наукових досліджень на кафедрі на другому курсі. Її роботи,  під керівництвом к.х.н., доцента І.М.Іваненко, присвячені синтезу та вивченню властивостей нікель-кобальтових шпінелей, а також їх композитів із багатошаровими вуглецевими нанотрубками та поруватим карбоном.

Пройшовши відбірковий конкурс серед студентів спеціальності, влітку 2018 р. А.Воронова стала учасником літньої школи в Норвегії в рамках міжнародного проекту "WaterHarmony – II".

Результати науково-дослідної роботи Анастасія доповідала на англомовних міжнародних конференціях з відповідною публікацією матеріалів у збірниках праць; загалом кількість надрукованих тез за участю А.Воронової досягає 15. Отримані Анастасією експериментальні дані покладено в основу патенту на корисну модель та представлено в англомовних статтях у наукометричних журналах (одна надрукована, а дві ще знаходяться на розгляді в редколегіях).

"Різноманітні освітні заходи, такі як олімпіади та конкурси, є незамінною частиною навчання, я вважаю. Вони є суттєвою мотивацією навчального процесу та дозволяють оцінити свої сили", – говорить Анастасія.

Анастасія та Іван беруть активну участь у житті факультету, кафедри, займаються волонтерською діяльністю в організації та проведенні конкурсу "Всеукраїнський юнацький водний приз", який щорічно допомагає учням середніх і старших класів шкіл України визначитися з майбутньою професією.

Н.М.Толстопалова, в.о. зав. кафедри ТНР, В та ЗХТ