XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи»

16 - 17 травня в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи».

У її роботі взяли участь 299 представників 52 промислових підприємств, академічних. вузівських та галузевих дослідницьких установ з 25 міст України, Литви, Польщі, Франції, Німеччини, Республіки Білорусь,Еквадору, Болівійської республіки, Венесуели, Іраку, Чехії, Вірменії, Південної Кореї, які або беспосередньо брали участь у засіданнях, або надали доповіді для включення до збірника тез конференції.

Учасники пленарного засідання заслухали 5 доповідей: «55 років приладобудівному факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського» (академік АІНУ, декан ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського Г.С.Тимчик); «Інформаційно-вимірювальні методи моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії» (член-кореспондент НАН України В.П.Бабак, Інститут технічної теплофізики НАН України); «Шляхи підвищення точності визначення маси нафти і нафтопродуктів об’ємним статичним методом» (директор Науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки О.М.Самойленко); «Різальні пластини із нанокомпозиту «Алмаз-карбід вольфраму» для обробки сплавів алюмінію і латуні» (провідний науков. співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України Л. М. Дєвін, М.Є.Стахнів); «Інноваційне підприємництво на базі університету: проблеми і рішення» (директор ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського І. Г. Мілюкова).

Конференція працювала по секціях «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування», «Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка», «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів і металознавство», «Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро і нанопристроїв», «Аналітичне та екологічне приладобудування», «Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень», «Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі» та «Енергозбереження. Інформаційні технології і системи», «Метрологічні аспекти вимірювання маси».

На фото: на засіданні секції «Енергозбереження. Інформаційні технології і системи» виступає головний метролог НАК «Нафтогаз України» Валерій Осієвський .