Міжнародний день інтелектуальної власності, який відзначається щороку 26 квітня,  у 2013 році пройшов під девізом "Творчість: наступне покоління". Цим девізом він привертає увагу громадськості до ролі молоді в розвитку країни. З молоддю пов'язаний прогрес сучасної науки, культури і мистецтва. Молодь відкрита для сприйняття знань, легко набуває навичок та вмінь, володіє величезним інтелектуальним потенціалом і особливими здібностями до творчості, які виявляються у властивих молодому поколінню сприйнятті, образності мислення, невгамовній уяві, прагненні до фантазії, розкутості, гострій пам'яті. Поняття "молодь" безпосередньо пов'язане з поняттям "майбутнє". І тому все більша увага приділяється питанням підвищення інтересу молодого покоління до інтелектуальної власності –одному з найважливіших феноменів XXI століття.

Інтелектуальна власність не тільки дає імпульс до використання створених інтелектуальних цінностей, але й стимулює творчу активність. У цьому зв'язку участь молоді у винахідницькій діяльності, в розробці перспективних технологій і, звичайно ж, ефективному управлінні інтелектуальною власністю, грамотному регулюванні відносин у цій сфері є ключовим фактором соціально-економічного розвитку, формування в нашій країні нової інноваційної культури.

З нагоди Дня інтелектуальної власності для студентів, аспірантів та співробітників ММІ та ФСП нашого університету 26 квітня 2013 року на базі механіко-машинобудівного інституту відбувся науково-практичний семінар-тренінг за участю провідних вітчизняних фахівців у галузі інтелектуальної власності на тему "Практичне застосування судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Україні", організований  кафедрою конструювання верстатів та машин, яка готує фахівців з "Інтелектуальної власності" (завідувач кафедри – професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України В.Б. Струтинський).

Семінар відкрив заступник проректора з наукової роботи НТУУ "КПІ" доцент В.А. Барбаш, який привітав присутніх з Днем інтелектуальної власності.

Учасники семінару заслухали доповіді співробітників НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук, в яких були докладно висвітлені такі питання: "Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності"; "Судова експертиза винаходів та корисних моделей в Україні" (керівник центру експертних досліджень, судовий експерт, к.ю.н. С.А. Петренко); " Судова експертиза знаків для товарів та послуг" (науковий співробітник Н.В. Мінченко); "Судова експертиза об'єктів авторського права" (науковий співробітник І.І. Петренко). Відповідно до програми семінару було також проведено майстер-класи від провідних фахівців у галузі інтелектуальної власності, які викликали особливу зацікавленість і дискусії. На завершення учасникам було вручено свідоцтва про участь у семінарі. Присутні учасники відзначали високий рівень організації та проведення семінару і висловлювали щиру вдячність його організаторам.

А.К.Скуратовський, доцент, в.о. голови експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності, заслужений винахідник НТУУ “КПІ”

Дата події