Ви є тут

Кафедра металознавства та термічної обробки (МТО), ІФФ


http://mto.kpi.ua

Кафедра металознавства та термічної обробки (МТО), Інженерно-фізичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, вул. Політехнічна 35, к.314, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 95 45,
Сайт:

Кафедра металознавста і термічної обробки (МТО) була створена в Київському політехнічному інституті в 1925 році. Слід відзначити, що викладання однієї з профільних учбових дисциплін кафедри – металографії – було розпочато ще в 1910 році, коли за іниціативою професора Воропаєва М.А. була організована металографічна лабораторія у складі кафедри загальної технології металів на механічному факультеті. З 2005 року кафедру очолює професор В.Г. Хижняк.

Кафедра постійно cпівпрацює з провідними науково-дослідними інститутами НАН України в рамках учбово-наукової ассоціації “Матеріалознавство”, що дає додаткові можливісті студентам в навчанні та практичній діяльності.

В останні роки проводиться фахівців на спільному українсько-німецькому факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського та Технічному Університеті “Отто-фон-Гьоріке” (м. Магдебург).

Підготовка спеціалістів на кафедрі проводиться за напрямком "Інженерне матеріалознаство", спеціальність "Металознавство". За весь час існування на кафедрі підготовлено більше 2 тисяч бакалаврів, інженерів, магістрів. Випускники кафедри працюють на підприємствах і в організаціях автомобіле- та приладобудування, аерокосмічної та електронної техніки, мікроелектроніки, в провідних науково-дослідних інститутах Національної Академії наук України, викладачами вищої школи, службовцями держапарату, інноваційної сфери та міжнародних установ.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій