Студентське життя

Студентські організації

В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює широка мережа організацій, які представляють інтереси студентів, організують їх дозвілля та захист громадських інтересів.

Студмістечко

На території університету розташовано 20 гуртожитків, в яких проживає понад 13 тисяч студентів. Гуртожитки студмістечка за призначенням поділяються на 17 гуртожитків для одинаків, 2 сімейних гуртожитків та 1 гуртожиток для проживання аспірантів.

Стипендія

В КПІ ім. Ігоря Сікорського студенти бюджетної форми навчання мають можливість отримувати стипендії трьох типів: академічні, соціальні, іменні.

Кар'єра

Діяльність Центру розвитку кар'єри КПІ ім. Ігоря Сікорського направлена на розвиток ділових та партнерських зв'язків між КПІ ім. Ігоря Сікорського та компаніями-працедавцями, здійснення комплексної підтримки в побудові кар'єри здобувачами вищої освіти та випускниками.

ЦКС

Центр консолідації студентів (ЦКС) входить до складу Департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР).

Гуртки. Олімпіади. Проєкти (позанавчальний процес)

Розвиток студента як особистості та набуття лідерських якостей, робота зі студентськими організаціями, гуртками, над студентськими проєктами та проведення всеукраїнських олімпіад і конференцій – основна діяльність відділу організаційної роботи зі студентами.

Навчання

Навчання – одна з найголовніших складових студентського життя, воно закладає фундамент для майбутньої успішної кар'єри та розуміння свого місця в безмежному світі можливостей, які розкривають як під час університетського життя, так і після нього.

Військовий облік

Військово-мобілізаційний відділ КПІ ім.Ігоря Сікорського здійснює своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за університетом на період мобілізації та на воєнний час.