Студентське життя

Студентські організації

В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює широка мережа організацій, які представляють інтереси студентів, організують їх дозвілля та захист громадських інтересів.

Студмістечко

На території університету розташовано 20 гуртожитків, в яких проживає понад 13 тисяч студентів. Гуртожитки студмістечка за призначенням поділяються на 17 гуртожитків для одинаків, 2 сімейних гуртожитків та 1 гуртожиток для проживання аспірантів.

Стипендія

Академічні стипендії призначаються студентам на підставі рейтингу успішності, а студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі вступного конкурсного балу.

Медичне обслуговування студентів КПІ

Студенти КПІ ім.Ігоря Сікорського можуть отримати медичну допомогу в Київській міській студентській поліклініці (КМСП, вул. Політехнічна, 25/29), яка розміщується на території нашого університетського містечка.

Спорт. Відпочинок. Харчування. Оздоровлення

Спорткомплекс КПІ ім.Ігоря Сікорського (ЦФВС - центр фізичного виховання та спорту) – це місце, де студенти проводять щонайменше перші два курси навчання в КПІ, оскільки вони відвідують пари фізичного виховання.

Кар'єра

Діяльність Центру розвитку кар'єри КПІ ім. Ігоря Сікорського направлена на розвиток ділових та партнерських зв'язків між КПІ ім. Ігоря Сікорського та компаніями-працедавцями, здійснення комплексної підтримки в побудові кар'єри здобувачами вищої освіти та випускниками.

ЦКС

Центр консолідації студентів (ЦКС) входить до складу Департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР).

Гуртки. Олімпіади. Проєкти (позанавчальний процес)

Розвиток студента як особистості та набуття лідерських якостей, робота зі студентськими організаціями, гуртками, над студентськими проєктами та проведення всеукраїнських олімпіад і конференцій – основна діяльність відділу організаційної роботи зі студентами.

Навчання

Навчання є однією з найважливіших складових студентського життя та закладає підгрунтя для побудови успішної кар'єри, формування у студентів розуміння свого місця в житті і можливостей для професійного та особистісного розвитку.