Головним завданням департаменту адміністративно-господарської роботи НТУУ "КПІ" є утримання й розвиток матеріально-технічної бази університету для забезпечення його навчальної й наукової діяльності та створення належних соціальних умов для студентів і співробітників.

"Господарство" університету чимале за розмірами та непросте в експлуатації. Загальна територія, відведена КПІ в постійне користування, складає 111,33 га, з них бази відпочинку – 35 га. Загальна площа матеріально-технічної бази налічує більше 550 тис. м2, з них навчальних корпусів і об'єктів господарської діяльності – 408 тис. м2 і 146 тис. м2 гуртожитків. Також у нас на балансі 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку, паркова зона, сотні кілометрів зовнішніх інженерних мереж, елементи благоустрою та ін.

Восени ми забезпечили своєчасний початок нового навчального року та  опалювальний сезон у встановлені терміни. Нижче – про інші результати нашої діяльності та завдання на поточний рік.

Ремонтно-відновлювальні роботи. Загальна сума коштів, використаних у 2014 р. на ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах університету, визначилася в розмірі 19,54 млн грн (у 2013 р. – 19,3 млн грн): капітальний ремонт – 2,1 млн грн; поточний ремонт – 1,2 млн грн; аварійний ремонт – 8,8 млн грн. Виробничо-експлуатаційний комбінат виконав робіт на 5,76 млн грн, студентське містечко власними силами і студентськими будівельними загонами по ремонту гуртожитків – на 1,42 млн грн (у 2013 р. – 1,82 млн грн), власними силами підрозділів – на 0,83 млн грн (у 2013 р. – 0,33 млн грн). Серед підрозділів, що виконали значний обсяг робіт за власні кошти, слід назвати: ФІОТ – 238 тис. грн; ЦФВС – 350 тис. грн; ЦКМ – 100 тис. грн; ВПІ – 427 тис. грн; ФММ – 116 тис. грн.

П.В.Ковальов, проректор з адміністративно-господарської роботиВелику увагу при виконанні ремонтних робіт у 2014 р. приділяли підвищенню надійності енергозабезпечення об'єктів університету та збереженню енергоресурсів.

Утримання студентського містечка. У студмістечку НТУУ "КПІ" компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій. Тут проживають близько 14 тис. студентів. Грошові надходження студмістечко має за рахунок оплати студентами за проживання. Торік вони склали 40 980 тис. грн.

У 2014 р. було організовано й здійснено комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання студентів. Зокрема, виконано капітальні ремонти житлових блоків, коридорів, місць загального користування, спортивних залів, душових, проведено асфальтування відмосток та прилеглих територій, відремонтовано вхідні двері і тамбури гуртожитків, а також продовжено роботи з упорядкування скверів "Сосновий" і "Поляна".

Основну складову загальних витрат становлять: ремонтно-відновлювальні роботи – 7 869 тис. грн; придбання м'якого та твердого інвентаря – 2 310 тис. грн; загальногосподарчі та інші витрати – 13 753 тис. грн. Із загальної суми витрат ремонтні роботи складають 25%, але враховуючи непростий стан матеріальної бази студмістечка, цього недостатньо.

У зв'язку з перенаселенням гуртожитків збільшилося навантаження на сантехнічні й електротехнічні мережі, у складному стані знаходиться ліфтове господарство. До того ж університет взяв на себе зобов'язання перевести всі гуртожитки на електричні плити. Усе це обумовлює необхідність збільшити фінансування ремонтних робіт.

Також у студмістечку проведено модернізацію та оновлення локальної комп'ютерної мережі, запущено систему оплати за проживання через мережу Інтернет, працює офіційний сайт студентського містечка НТУУ "КПІ", який є носієм актуальної й корисної інформації та засобом інтерактивного спілкування студентів з дирекцією студмістечка.

Витрати на ресурси та послуги. Світова економічна криза й істотне подорожчання паливно-енергетичних ресурсів змушує звернути пильну увагу на питання енергозбереження та енергоефективності, зменшення кількості спожитих паливо-енергетичних ресурсів і фінансових витрат. Гостро, як ніколи раніше, стоїть питання впровадження нових технологій, що забезпечать зменшення витрат на утримання будівель. Тож працюємо над зниженням рівня споживання енергоносіїв (тепла, води, електроенергії) за рахунок підвищення ефективності їх використання шляхом заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій, розвитку систем тепло-, водо-, газо- та електропостачання. Маємо відчутні зрушення.

За 2014 р. університетом спожито (див. таблицю): теплової енергії – 51,54 тис. Гкал (у 2013 р. – 64,07 тис. Гкал); електричної енергії – 17,375 млн кВт·год (у 2013 р. – 19,10 млн кВт·год); води холодної – 1,175 млн м3 (у 2013 р. – 1,35 млн м3); газу природного – 147, 975 тис. м3 (у 2013 р. – 197,2 тис. м3). Загальна вартість спожитих у 2014 р. ресурсів становить 48,113 млн грн, що на 8% менше, ніж у 2013 р. За 10 років витрати на енергоносії зросли у 3,7 разу (2013 р. порівняно з 2003 р.). За минулий рік, порівняно з 2013 р., спостерігається скорочення обсягів споживання теплової (на 19,55%) та електричної (на 9,05%) енергії, холодної води (на 13,09%), природного газу (на 45,67%).

Теплоспоживання. Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2014 р. склали 61,2% від загальних витрат на комунальні послуги, у 2013 р. – 63,18%. Економія теплової енергії в університеті складає 10 040 Гкал. Економія тепла в навчальних корпусах становить 4 641 Гкал. Серед корпусів, що допустили перевитрату теплової енергії: корпус №1 – 12 Гкал; корпус №4 – 12 Гкал. Загалом теплоспоживання університету в 2014 р. зменшилось на 16,6%. При цьому на 16,2% зменшено теплоспоживання студмістечком.

Електроспоживання. Витрати на оплату спожитої електричної енергії в 2014 р. склали 25,29% від загальних витрат на комунальні послуги, у 2013 р. – 26,9%. Економія електричної енергії в університеті складає 485 тис. кВт·год, або 2,8% порівняно з 2013 р. Економії досягнуто більшістю об'єктів університету. Особливо варто відмітити позитивне зрушення у використанні електричної енергії студмістечком: витрати зменшились на 364 тис. кВт·год (або 4%), ЦФВС – на 40 тис. кВт·год (або 6,1%).

Водоспоживання. Споживання холодної води по університету скоротилося майже на 7%. Серед корпусів, що допустили збільшення водоспоживання, – №№: 1, 2, 4, 6, 11, 12, 17, 22, 23, 28, НТБ. Студмістечком досягнуто значної економії води (на 6%), порівняно з 2013 р., що становить 58,524 тис. м3. Збільшення споживання води допустили гуртожитки: №1 – на 9,07%; № 8 – 2,03%; № 20 – 2,69%. Середнє по студмістечку питоме водоспоживання за 2014 р. склало 68,7 м3/мешканець, що на 6,5% менше від минулорічного показника. Однак резерв економії водних ресурсів у студмістечку залишається значним, тож адміністрації необхідно звернути увагу на значну різницю в обсягах водоспоживання між гуртожитками та вжити заходів щодо усунення причин.

Результатами аудиту водоспоживання навчальних корпусів встановлено підвищення витрат води в неробочі години, спричинене несправністю сантехнічних приладів. У деяких випадках нічне споживання корпусу дорівнює денному. Найбільш проблемними виявилися корпуси №№ 1, 5, 11, 18, 19, 22, 31.

Енергозбереження. Торік у НТУУ "КПІ" реалізовано проект із впровадження комплексної світлодіодної системи освітлення: встановлено 1150 світлодіодних світильників у 42 з 66 потокових аудиторій та 5000 світлодіодних ламп у коридорах й адмінприміщеннях головного корпусу. Очікується скорочення електроспоживання на 385 тис. кВт·год/рік на суму понад 500 тис. грн.

Загалом за підсумками 2014 р. по університету зменшено споживання теплової й електричної енергії, холодної води та природного газу. Але резерв економії енергоносіїв залишається значним. Тому керівникам підрозділів спільно зі службами головного інженера необхідно і надалі керуватися Програмою енергоефективності НТУУ "КПІ" на 2012–2015 рр. та розробити локальні плани заходів для підтримання позитивних тенденцій, досягнутих у 2014 р.

Ліфтове господарство. В університеті створено відділ по технічному обслуговуванню ліфтів, який забезпечує роботу 74 механізмів у навчальних корпусах та 15 – у гуртожитках. Отримано Дозвіл на експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів терміном до 2018 р.

Автотранспортне підприємство НТУУ "КПІ" працює на засадах господарського розрахунку. У 2014 р. отримано 4 924 тис. грн. Доходи від платних послуг використовуються на власні потреби АТП.

Центр фізичного виховання і спорту. Навчальний корпус № 24 – з плавальним басейном, профільними ігровими залами, навчальними аудиторіями та іншими цільовими приміщеннями – один з найскладніших об'єктів університету.

На підтримання цього господарства щорічно витрачаються значні кошти з централізованого фонду та фонду ЦФВС. Виконання кошторису за 2014 р. склало понад 4,133 млн грн (у 2013 р. – 5,0 млн грн). Ремонтних робіт виконано на 350 тис. грн. Порівняно з 2013 р. скорочено споживання: теплової енергії на 23,3%, електричної енергії – на 6,1%, холодної води – на 12,31%.

Оздоровлення й відпочинок студентів і співробітників. Університетом своєчасно були підготовлені бази відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Сосновий", "Глобус", у яких за літній період оздоровилися 1809 осіб, з них 612 співробітників і 1197 студентів та аспірантів.

Основні завдання на 2015 рік. У наступному році будуть продовжені роботи з планового ремонту та модернізації будівель і споруд, покращення їх енергоефективності та експлуатаційних властивостей. Для цього планується: перекладання кабельних мереж, капітальний ремонт електрощитових, заміна трансформатора; ремонт зовнішніх сантехнічних мереж у житлових будинках,  навчальних корпусах і НТБ; капітальний ремонт теплопунктів, ремонт покрівлі в навчальних корпусах та гуртожитках, ремонт аудиторного фонду та ін.

На завершення хочу подякувати співробітникам департаменту та інших підрозділів університету за конструктивну роботу щодо утримання майнового комплексу університету в належному експлуатаційно-технічному стані.

П.В.Ковальов, проректор з адміністративно-господарської роботи

Дата події