Департамент перспективного розвитку координує реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки", а також вирішує завдання з розвитку та управління за такими напрямами:

 • інформатизація управлінської діяльності університету, забезпечення захисту інформації, кібернетичної безпеки, супроводження Web-порталу університету та забезпечення відкритості інформації;
 • розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду, організація виконання інвестиційних проектів розвитку;
 • організація виконання програми "Майбутнє України" у співпраці з Малою академією наук, ліцеями та школами, організація творчих конкурсів для молоді та профорієнтаційної роботи;
 • координація взаємодії громадських студентських організацій;
 • організація роботи та інтеграції діяльності Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації (ІСЗЗІ);
 • розвиток соціальної сфери в університеті;
 • інформатизаційний супровід замовлення та виготовлення документів про вищу освіту.

У 2015 р. на департамент покладено також загальне керівництво з питань формування та організації навчального процесу кафедри військової підготовки та завдання щодо підтримки проектів "Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості "Бєлка" та низки студентських проектів інформатизації "KПІхаб".

Охарактеризую основні результати роботи департаменту у 2015 р. за напрямами.

1. Координація робіт, спрямованих на практичну реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки"

Рішенням конференції трудового колективу НТУУ "КПІ" у 2015 році хід виконання стратегії розвитку було визнано позитивним. Це свідчить про високий рівень організації системи управління університетом.

2. Розвиток інформатизації управлінської діяльності. Забезпечення відкритості інформації та супроводження Web-порталу університету, захисту інформації та кібернетичної безпеки.

Комп'ютерний парк університету складається з 5500 інтегрованих у мережу одиниць техніки, 30 системоутворюючих серверів НТО "КПІ-Телеком", 100 серверів кафедр, 3000 робочих місць користувачів; у студентському містечку у мережу інтегровано більше 10000 комп'ютерів.

Протягом 2015 року департамент виконав такі роботи:

 • впроваджено 2-гу чергу АС "Документ" (електронний документообіг у підрозділах) розробки НДІ "ПІТ" для вдосконалення системи обліку та контролю стану виконання документів;
 • розпочато впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку "1С:Підприємство" в університеті. Створено робочі місця в дев'яти підрозділах університету;
 • впроваджено підсистему оплати проживання в гуртожитках через платіжні термінали, що дозволило скоротити час на оплату та суттєво зменшити черги;
 • у співпраці з НТБ НТУУ "КПІ" впроваджено відкритий веб-доступ до системи каталогів бібліотеки;
 • налагоджено інформаційний супровід процедури замовлення та виготовлення документів про вищу освіту;
 • відновлено систему замовлення, виготовлення та видачі студентських квитків без функції банківської картки, що суттєво скоротило термін їх видачі;
 • у співпраці з навчальними підрозділами продовжувалась робота з підвищення рівня відкритості інформації на веб-ресурсах університету: удосконалено систему моніторингу стану веб-ресурсів підрозділів університету; проводились навчання та консультації співробітників, які супроводжують веб-сайти підрозділів; підвищено рівень мотивації викладачів та співробітників за наповнення та використання веб-ресурсів у навчальному процесі при їх рейтингуванні. Як наслідок – 1-ше місце серед українських вишів у Вебометричному рейтингу за перше півріччя 2015 року та 1-ше місце в конкурсі відкритості веб-сайтів вишів України для інформування іноземних громадян про умови вступу до ВНЗ України, організованому за участю МОН;
 • продовжувалась модернізація та оновлення парку комп'ютерного та серверного обладнання, оновлено комп'ютерні лабораторії низки кафедр;
 • у співпраці з НДЦ "ТЕЗІС" та ФТІ продовжувалися роботи з підвищення рівня захисту інформації та кібернетичної безпеки.

Останнім часом активізувалися спроби подолання систем захисту інформації та їх компрометації з боку порушників (зовнішніх та внутрішніх). Так, портал університету атакується в середньому 20 разів на місяць. Це зобов'язує підсилити роботу із захисту інформації.

Крім того, упродовж року спільно з КБ інформаційних систем (КБІС) департамент виконав низку робіт з інформатизації університету:

 • впроваджено модуль "Directory", що використовується для відкриття матеріалів, розміщених в системі е-кампус у відкритому доступі за згодою автора;
 • в автоматизованому режимі згенеровано для усіх сайтів кафедр веб-ресурс "Сторінка викладача", яка постійно оновлюється підсистемою "Інтелект";
 • проводяться роботи зі створення сховища даних системи е-кампус на новому спеціалізованому сервері.

3. Розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду.

Влітку 2015 р. рішенням Кабінету Міністрів України створено кафедру військової підготовки НТУУ "КПІ", яку було розміщено в навчальному корпусі № 27. Також було проведено передислокацію ІСЗЗІ з території військового містечка на Печерську до навчального корпусу № 27. Таким чином, з 1 вересня 2015 р. навчальний корпус № 27 повністю повернувся в орбіту університету.

Як і в минулі роки, частина площ університету здається в оренду. Зараз університет здає в оренду 4,32 тис. м2, за що отримав у 2015 р. 4,8 млн грн. Площі здаються переважно для надання соціально-побутових послуг.

4. Організація виконання інвестиційних проектів розвитку.

У 2015 році завершено інвестиційній проект з ІБК "Столиця" з будівництва 1-ї черги студентського гуртожитку (цокольний та 1-й поверхи, вул. Виборзька) на 374 місця та житлового будинку (Ковальський провулок). Триває інвестиційній проект з ТОВ "Стандарт" з будівництва 2-ї черги студентського гуртожитку (2–11 поверхи, вул. Виборзька) та житлового будинку (вул. Верхньо-Ключова).

На жаль, інвестиційні проекти з будівництва навчального корпусу ІТС (ТОВ "ТОР") та з будівництва навчального корпусу ФАКС (ТОВ "Аксон Інвест") не виконуються. Інвестиційна комісія працює над пошуком альтернативних інвесторів. Продовжується робота з пошуку інвесторів для будівництва навчально-лабораторного корпусу по вул. Борщагівська, 100 (поряд з ФІОТ).

У 2015 р. підписано інвестиційний договір з ТОВ "Технології природи" з проектування та будівництва комплексу з 2-х об'єктів автономної університетської теплогенеруючої станції.

5. Організація виконання програми "Майбутнє України".

Завданнями Програми є виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримка та рання професійна орієнтація із залученням учених НТУУ "КПІ" та НАН України, розвиток інтелектуального потенціалу суспільства шляхом залучення молоді до дослідницької діяльності в науці, техніці, економіці і управлінні, зміцнення інтеграції навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високоякісної освіти.

У 2015 р. департамент перспективного розвитку у співпраці з Науковим парком "Київська політехніка", Стартап Школою, іншими департаментами та структурними підрозділами університету був співорганізатором та координатором IV Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge".

У рамках Фестивалю паралельно проводилися три інноваційні конкурси: Всеукраїнський конкурс стартап проектів "Sikorsky Challenge"; Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості учнів "Intel-Техно Україна"; Конкурс бізнес-презентацій CRDF GLOBAL за програмою "STEP 2015". У конкурсах Фестивалю брали участь майже 500 учнів, студентів та науковців.

На конкурсі "Sikorsky Challenge" було розглянуто 191 стартап проект, 55 з яких вийшли у фінал. Переможцями визнано 34 проекти, автори яких підписали меморандуми з потенційними інвесторами на загальну суму більше 573 млн грн (понад 26 млн доларів).

У фіналі конкурсу "Intel-Техно Україна" було представлено 184 роботи у 6 категоріях. Кращі проекти представлятимуть Україну на світовому фіналі конкурсу "Intel ISEF" в США.

У фіналі Конкурсу CRDF GLOBAL за програмою "STEP 2015" брали участь 26 проектів. 5 переможців отримали гранти на бізнес-поїздки в США у 2016 р.

Департамент брав участь в організації таких конкурсів: Всеукраїнський юнацький водний приз – на базі ХТФ, "Intel-Техно Україна" – на базі ФТІ, Європейські інженерні змагання (у квітні та грудні) – спільно зі студентською організацією BEST; захисти науково-дослідних робіт учнями 8-11 класів у відділеннях математики, хімії та біології, технічних наук на ІІ (міському) етапі конкурсу МАН. Для науково-дослідної роботи зі школярами 8-11 класів м. Києва в межах МАН було залучено близько 140 співробітників 11 факультетів (інститутів) НТУУ "КПІ" та Державного політехнічного музею.

Факультетами традиційно проводилися Дні відкритих дверей. Найбільш масштабним був День відкритих дверей університету, проведений 20 грудня 2015 р., який зібрав понад 1000 учасників зі 180 навчальних закладів м. Києва, 17 населених пунктів Київської області, а також з 26 населених пунктів 9 областей України.

6. Організація співпраці та координація робіт громадських студентських організацій.

З 2013 р. плідно працює Координаційна рада по роботі зі студентськими організаціями НТУУ "КПІ", метою якої є вдосконалення системи студентського самоврядування, підвищення рівня співпраці з адміністрацією та координації робіт громадських студентських організацій.

Департамент сприяє розвитку руху низових студентських ініціатив, підтримуючи низку проектів: проект "Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості "Бєлка", який незабаром розпочне свою роботу в 4-й залі НТБ; проекти студентських ініціатив з інформатизації: "КПІ розклад", "КПІ Mарs", "КПІ бот", "KПІ хаб"; реконструкція студентського кафе в 4-му корпусі та ін.

7. Організація роботи та інтеграції діяльності університету з ІСЗЗІ та кафедрою військової підготовки НТУУ "КПІ".

У 2015 р. працівники департаменту брали участь в організації кафедри військової підготовки НТУУ "КПІ", переміщенні ІСЗЗІ з території військового містечка на Печерську на територію університету, вирішенні завдань щодо спільного розміщення ІСЗЗІ та кафедри військової підготовки в навчальному корпусі № 27, організації проживання 420 курсантів у гуртожитку №12 та харчування 550 курсантів ІСЗЗІ в їдальні ЦСХ.

8. Організація роботи відділу охорони праці.

У 2015 р. проведено:

 • атестацію робочих місць за умовами праці;
 • громадський конкурс-огляд стану умов і охорони праці;
 • щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;
 • тематичні заходи з питань безпеки життєдіяльності – у 27 структурних підрозділах для 1,5 тис. осіб;
 • відвідування ПАТ "Оболонь" та "Імперіал Табакко Продакшн Україна" відповідальними особами з охорони праці структурних підрозділів університету з метою ознайомлення з найкращим вітчизняним досвідом роботи системи управління охороною праці.

Відділом охорони праці спільно з керівництвом факультету соціології та права створено кабінет психологічного консультування, де викладачі кафедри психології та педагогіки надають допомогу співробітникам і студентам університету.

9. Розвиток соціальної сфери.

У 2015 р. вдалося досягти істотного поліпшення якості оздоровлення співробітників і студентів. За час оздоровчого сезону на наших базах відпочинку оздоровилось більше 2,5 тисячі співробітників і студентів КПІ. Загальне надходження коштів склало 5 млн 879 тис. грн, що на 53 % більше порівняно з попереднім роком. При цьому ціна на оздоровлення була одною з найнижчих серед ВНЗ України. Вперше за багато років бази відпочинку перестали бути збитковими, а ще й принесли додаткові кошти, які будуть використані тільки на розвиток цих об'єктів. Загальна частка коштів на розвиток оздоровчих підрозділів склала 827 тис. грн.

Робота баз відпочинку "Політехнік" та "Сосновий" була організована в режимі "бази вихідного дня", що надало можливість співробітникам і студентам відпочивати там не тільки за путівками, а й у будь-який вільний час.

Упроваджено систему моніторингу та фінансової звітності баз відпочинку, що дозволило постійно тримати на контролі їх діяльність та унеможливити корупцію.

Під час оздоровчої кампанії для студентів було проведено електронну реєстрацію, що допомогло організувати продаж путівок швидко та без черг.

Потужна реклама в мережі інтернет надала можливість запрошувати до нас на відпочинок сторонніх осіб, що забезпечило додатковий прибуток для розвитку оздоровчих підрозділів.

За 2015 рік вдалося значно покращити сферу надання послуг громадського харчування.

Проведено капітальну реконструкцію головної їдальні ЦСХ для курсантів ІСЗЗІ, що дозволило організувати щоденне 3-разове харчування більше 500 курсантів. Впроваджено систему автоматизованого обліку коштів та матеріальних потоків ЦСХ "1С:Бухгалтерія" та встановлено касові апарати в усіх їдальнях і буфетах університету. Це дозволило підвищити рівень виробничої дисципліни, розширити асортимент продукції та покращити її якість. З метою популяризації ЦСХ проводилися "День студента в ЦСХ", "День борщу" та інші заходи. ЦСХ завершив фінансовий 2015 рік з позитивним балансом у 470 тис. грн та залишком продуктів харчування на продовольчому складі на суму майже 935 тис. грн.

Проведено ремонтні роботи та модернізацію їдальні корпусу № 5, буфету корпусу № 27, які почнуть свою роботу з 1 лютого, тобто з початком нового семестру, а новий буфет корпусу № 4 відкрито 18 січня.

У 2015 році департаментом спільно з фахівцями Центру фізичного виховання та спорту (ЦФВС) були відкриті спортивні клуби сучасних видів спорту "AcroLine", "SlackLine" та "AcroSlackLine", які на сьогоднішній день уже повноцінно функціонують на базі ЦФВС та завоювали популярність серед молоді; розроблено проект модернізації існуючої стінки для скелелазання у повноцінний сучасний зал. Кошторис Центру фізичного виховання та спорту було виконано на 127 %, що дозволить підвищити рівень надання послуг та розвивати матеріально-технічну базу.

З метою надання послуг та оперативного інформування працівників і студентів у сфері соціального забезпечення було створено сайт http://relax.kpi.ua, який за 2015 р. відвідало більше 45 тисяч відвідувачів. На сайті представлено всю інформацію про підрозділи та є можливість зворотного зв'язку. Сайт став популярним не лише серед спільноти університету, а і серед киян, які впродовж усього року відвідували оздоровчі підрозділи НТУУ "КПІ".

У 2015 р. у зв'язку з припиненням фінансування фондом соціального страхування було призупинено діяльність студентського санаторію-профілакторію. Восени минулого року Верховна Рада України прийняла законопроект про часткове відновлення фінансування санаторіїв-профілакторіїв в частині заробітних плат, але питання остаточно не вирішене. Матеріальна база санаторію-профілакторію знаходиться в стані очікування відновлення роботи.

На завершення хочу наголосити, що головне завдання нашого департаменту – робота на перспективу. Ми повинні зосередитись на втіленні проектів розвитку НТУУ "КПІ" та пошуку нових ідей, що наблизить наш університет до світових стандартів. Сподіваємось на співпрацю з усіма департаментами та безпосередню участь інститутів і факультетів. Хочу висловити вдячність співробітникам департаменту перспективного розвитку за плідну роботу. Адже, попри певні складнощі, університет впевнено крокує у майбутнє, і разом ми цілком спроможні досягти цілей, визначених "Стратегією розвитку НТУУ "КПІ" на 2012–2020 роки.

Дата події