Круглий стіл, присвячений життю і діяльності засновника практичної гідрології в Україні Є. В. Оппокова

У Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ» відбулося засідання круглого столу, присвяченого 145-літтю від дня народження засновника практичної гідрології в Україні, колишнього професора кафедри гідрології та гідротехніки КПІ Євгена Володимировича Оппокова (20.01.1869–11.11. 1937).

Академік ВУАН та ВАСГНІЛ, професор Київського політехнічного інституту Євген Оппоков був фундатором наукової школи, що вивчає природні води гідросфери Землі, і засновником Гідрометеорологічного бюро України УкрМет. Його перу належать сотні наукових праць з гідрології, гідротехніки, меліорації, геофізики, у тому числі настанови, посібники та підручники, написані українською мовою, «Сільськогосподарська гідротехніка», «Осушення земель», «Торф'яні машини». Його монографія «Режим річкового стоку в басейні Верхнього Дніпра» в 1908 р. була удостоєна Російською академією наук Премії ім. Д. А. Толстого. За наукові праці з гідрології Південного Заходу Росії в 1916 р. Російське географічне товариство присудило Велику золоту медаль ім. Ф. П. Літке. Талановитий педагог Оппоков виховав майбутніх докторів наук, професорів, серед яких не можна не згадати А. В. Огієвського, В. А. Назарова, К. І. Маківа (член-кор. АН УРСР з 1948 р.), А. Є. Бабинця (член-кор. АН УРСР з 1964 р.), В. Г. Ткачука та інших. На жаль, його життя трагічно обірвалося в 1937 році: за наклепницьким доносом 15 жовтня того року Євген Оппоков був заарештований і за три тижні – 11 листопада його розстріляли у Биківнянському лісі біля Києва.

У засіданні круглого столу, присвяченого 145-літтю від дня народження Є. В. Оппокова, взяли участь науковці, які працюють у галузі гідрометеорології, геофізики та гідромеханіки, історики, викладачі, а також аспіранти і студенти НТУУ «КПІ».

Круглий стіл відкрив проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Юхимович Ільченко. Після нього слово узяв провідний гідролог Центральної геофізичної обсерваторії Віктор Соколов. Він розповів присутнім про малу батьківщину відомого вченого – село Руде Село Володарського району Київської області та про перший склад Гідрометеорологічної геофізичної лабораторії. Директор Історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світлана Панькова дала учасникам круглого столу докладну інформацію про родовід академіка Оппокова, а директор Центральної геофізичної обсерваторії Олександр Косовець зробив доповідь про внесок Є. В. Оппокова в розвиток вітчизняної метеорології. Академік Української академії аграрних наук, професор, радник директора Інстиутту водних проблем і меліорації Петро Коваленко розповів про місце, яке належить академіку Оппокову у вітчизняній та світовій науці. Внеску академіка Є. В. Оппокова в розвиток гідромеханіки України була присвячена доповідь директора Інституту гідромеханіки НАНУ, академіка Національної академії наук України, професора Віктора Грінченко. Викладач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Сергій Дубняк виступив з доповіддю «Трансформація гідрології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», а завідувач відділу математичного моделювання навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ, професор Інституту радіоекології Фукусімського університету (Японія) Марк Железняк – з доповіддю «Обчислювальна гідрологія – розвиток в Україні і впровадження в задачах прогнозування повеней на Дніпрі». Останні два виступи були присвячені історичним аспектам: директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, член-кореспондент НААК, професор Віктор Вергунов розповів про діяльність Є. Оппокова в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської меліоративної дослідної справи, а науковий співробітник Центру досліджень наукового потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України Олександр Луговський – про архівні джерела, в яких міститься інформація про його життя та наукову діяльність.