З метою запобігання поширенню коронавірусу та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 та наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 7/54 від 11.03.2020, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України № 1/9-161 від 13.03.2020,

НАКАЗУЮ:

1. Перевести всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки на період карантину на дистанційне навчання з використанням електронних кабінетів в системі «Електронний кампус» та інших інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (ел. доступ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13).

2. Директорам інститутів/деканам факультетів, завідуючим кафедрами організувати проведення в дистанційному режимі лекційних занять та скорегувати форму і графік проведення практичних і лабораторних занять, а також сесії, запланованої на квітень 2020 року.

3. Проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А., проректору з навчально-виховної роботи Семінській Н. В. спільно з деканами факультетів/директорами інститутів забезпечити безперервність освітнього процесу.

4. Заборонити проведення масових заходів (у яких бере участь понад 10 осіб) на території КПІ ім. Ігоря Сікорського на період карантину.

5. Обмежити на період карантину направлення здобувачів вищої освіти та працівників у поїздки по території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки.

6. Припинити на період карантину запрошення іноземних громадян на навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій.

7. Перенести заплановані на період карантину засідання спеціалізованих вчених рад КПІ ім. Ігоря Сікорського.

8. На період карантину за рішенням уповноважених осіб скасувати або перевести в режим телефонних, онлайн або відеоконференцій усі нарадчі заходи, у яких бере участь понад 10 осіб (Ректорат, Вчена рада, Методична рада тощо).

9. Призупинити на період карантину проведення особистого прийому громадян посадовими особами.

10. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В. А. на період карантину забезпечити:

  • пропускний режим університету шляхом обмеження доступу на територію та в корпуси КПІ ім. Ігоря Сікорського сторонніх осіб;
  • безперервне енергопостачання до всіх об'єктів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • виконання вимог правил протипожежної безпеки на території КПІ ім. Ігоря Сікорського.

11. Директору науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком» Ілляшенку А. М. забезпечити безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі в умовах зростання інтернет трафіку.

12. Директору науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Бруй О. М. організувати надання послуг в дистанційному режимі та забезпечити безперебійний доступ до електронних інформаційних ресурсів.

13. Директору студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського Іщенку О. А. вжити заходів щодо безумовного дотримання режиму карантину при розповсюдженні вірусних захворювань, визначених розпорядженням по студмістечку № 43 від 11.03.2020.

14. Науково-педагогічним працівникам врахувати положення цього наказу при організації освітнього процесу відповідно до робочих навчальних планів.

15. Керівникам структурних підрозділів розробити та впровадити на період карантину заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в дистанційному (гнучкому) режимі, виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність тощо) або переходу на інший режим робочого часу, в залежності від функціональних обов'язків та умов роботи працівників структурного підрозділу, а також врахувати можливість надання відпусток працівникам, які мають малолітніх дітей.

16. Головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. при переведенні працівників на роботу в дистанційному (гнучкому) режимі та на виконання інших видів робіт

(організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність тощо), при переході на інший режим робочого часу та у випадку призупинення роботи структурного підрозділу або університету, здійснювати оплату праці працівників відповідно до чинного законодавства, але не менше ніж у розмірі середньої заробітної плати.

17. Визнати такими, що втратили чинність накази № 7/54 від 11.03.2020 та № 7/58 від 16.03.2020, розпорядження № 5/61 від 12.03.2020.

18. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Якименка Ю. І.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Завантажити оригінал документу [text, uk, .pdf]

Дата події