19 лютого працівники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» вітали колег одразу з двох університетів – Національного університету біоресурсів і природокористування України та Київського національного університету будівництва та архітектури.

Делегації цих відомих в Україні та за її межами вишів очолювали їх ректори Станіслав Ніколаєнко і Петро Куліков.

Для Київського політехнічного НУбіП та КНУБА – це не просто університети, які також мають статус національних і працюють у столиці України. З НТУУ «КПІ» їх поєднують зв’язки майже родинні, адже обидва були виділені з його навчальних підрозділів: Київський сільськогосподарський інститут (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України) було створено у 1922 році на базі сільськогосподарського (агрономічного) факультету КПІ; Київський будівельний інститут (нині – Київський національний університет будівництва та архітектури) – у 1930 році на базі його факультету фабрично-заводського і комунального будівництва.

Звичайно, за окремими напрямами фахівці усіх трьох університетів завжди підтримували і підтримують гарні робочі зв’язки. Проте такі представницькі делегації НУбіП і КНУБА (до їх складу, окрім ректорів, входили проректори, декани факультетів та провідні науковці університетів) відвідали КПІ вперше. Тому, перш ніж приступити до обговорення питань партнерства і шляхів поглиблення співпраці, для гостей було влаштовано екскурсію кампусом КПІ. Першим об’єктом, який вони відвідали, стала Науково-технічна бібліотека імені Г.І.Денисенка. Вони також оглянули пам’ятники видатним науковцям і інженерам, які навчалися і працювали в КПІ, експозиції Державного політехнічного музею України та його Відділу авіації та космонавтики ім. Сікорського й ознайомилися з виставковою залою Наукового парку «Київська політехніка».

Після екскурсії відбулася змістовна розмова представників трьох університетів про непросту ситуацію, яку нині переживає вища школа, шляхи адаптування освіти до вимог сьогоднішнього дня і про форми та перспективи співпраці.

Ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський розповів про особливості навчального процесу в КПІ, дослідницьку та інноваційну діяльність науковців і студентів університету та про роль Наукового парку «Київська політехніка» в забезпеченні цієї діяльності та реалізації і комерціалізації найперспективніших проектів.

Він зауважив, що університетська наука є тим резервом, використання якого може сприяти виведенню економіки України з нинішнього гнітючого стану, і навів низку статистичних даних, які наочно свідчать про те, наскільки важливим для економік розвинених країн є інноваційний фактор. Рівень розвитку таких країн визначається, зокрема, й високим рівнем співпраці промисловості і бізнесу з університетами в галузі інновацій та сучасних технологій.

«Нашим з вами завданням, безумовно, є створення іншої, нової моделі економіки України. І через університети це має здійснюватися, – наголосив Михайло Згуровський. – Ця модель полягає в поєднанні високотехнологічного бізнесу, який може працювати в усіх галузях економіки, – і в аграрній, і в будівельній, і в інших – з людським капіталом. Це, можливо, останній капітал, що в нас залишився. Але слід створити такі умови, щоб цей капітал трансформувався у зростання економіки і соціальний розвиток країни. Ми підрахували, що за рахунок включення людського капіталу у високотехнологічний напрям розвитку можна підвищити рівень високотехнологічного експорту з 3,5%, який ми маємо нині, до мінімум 20% у 2020 року. І, за рахунок цього, внесок у ВВП від високотехнологічного виробництва збільшити з 4% до приблизно 50%».

Однією з форм співпраці в цьому аспекті могло б стати навчання студентів вишів-партнерів у Стартап Школа SIKORSKY CHALLENGE – про таку можливість повідомила учасникам зустрічі директор Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» Інна Малюкова.

Про інші напрями партнерства говорив ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко. Їх багато. Для НУБіП, науковці якого працюють з біологічними об’єктами і живою природою, це – і спільні розробки задля підвищення якості продуктів харчування та питної води, і розв’язання проблеми обліку землі, і розробка альтернативних джерел енергії тощо. А ще відновлення сучасного сільськогосподарського машинобудування, яке сьогодні Україна фактично втратила, і багато іншого.

З надзвичайною цікавістю слухали присутні повідомлення директора Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ» Наталії Писаревської – вона розповіла про маловідомі факти з історії утворення Національного університету біоресурсів і природокористування України та Київського національного університету будівництва та архітектури, проілюструвавши свою розповідь рідкісними фотоматеріалами з фондів музею.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Михайло Згуровський запропонував створити об’єднання університетів, яких пов’язує спільна історія, задля подолання спільних проблем і відновлення та подальшого поглиблення співпраці.