Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України – 50!

Однією з помітних тенденцій сучасного освітньо-наукового простору України стало поглиблення зв'язків між університетами та установами Національної академії наук України. Втім, якщо говорити про НТУУ "КПІ", то ці зв'язки завжди були міцними.

Задля підвищення якості математичної підготовки

Пріоритетним напрямком роботи університету є підвищення якості освіти. І насамперед за рахунок підвищення якості фундаментальної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Постійний моніторинг якості підготовки, що проводиться підрозділами університету, виявляє нестабільність знань студентів інженерних спеціальностей з фундаментальної складової.

Бувальщини Київського політехнічного

У наші часи вступ до КПІ був нелегкою справою, а навчання у ньому – набагато важчою. Серед визнаних майже всіма за найважчі предмети одне з чільних місць займала теорія машин і механізмів – ТММ. Ця абревіатура мала серед студентства іншу розшифровку – "тут моя могила". Лише два факультети не знали про це – радіотехнічний і кіноінженерний (пізніше – електроакустичний): у них цього предмету не було.

Хорова капела в Норвегії

У серпні Народна академічна хорова капела КПІ побувала в Норвегії з сольними концертами. У складі 42 співаків капела успішно виступала у трьох великих містах: Крістіансанд, Флеккенфйорд та Ставангер.

Конференція трудового колективу НТУУ "КПІ" 2011

12 вересня в Центрі культури та мистецтв пройшла конференція трудового колективу НТУУ "КПІ", на порядок денний якої був винесений звіт ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського про виконання семирічного контракту з Міністерством освіти і науки,

Звітна доповідь ректора НТУУ "КПІ" М.З.Згуровського на конференції трудового колективу 12 вересня 2011 р.

Шановні делегати конференції! Щороку ректор звітує перед конференцією трудового колективу та виступає з доповіддю про роботу університету на сесіях професорсько-викладацького складу КПІ.