Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2007 рік

У 2007 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» провадив свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших законодавчих актів, а також свого Статуту з урахуванням змін і доповнень, з