Найкращі університети об’єднали свої зусилля [Договір про співпрацю між КНУ ім. Т.Шевченка та НТУУ «КПІ»]

Договір про широкомасштабну співпрацю між КНУ ім. Т.Шевченка та НТУУ “КПІ” було укладено 28 січня на спільному засіданні Вчених рад двох університетів. Угоду про спільні дії в освітній, науковій, інноваційній сферах, напрацюванні моделі дослідницького університету, розбудові органів студентського самоврядування, профспілкового руху, автономії університетів та ін. скріпили своїми підписами ректори: від КНУ ім. Т.Шевченка – академік НАН України Л.В.Губерський, від НТУУ “КПІ” – академік НАН України М.З.Згуровський. Укладення договору про співпрацю між двома університетами – гуманітарного та технічного профілю – це данина поваги до спільних аспектів історії, відкриття нових, ще більш потужних можливостей покращення навчального процесу, поглиблення спільних наукових досліджень та спільних міжнародних проектів.

У засіданні взяли участь та виступили: В.М.Литвин – голова ВР України, голова Наглядової ради КНУ ім. Т.Шевченка, віце-президент НАН України; В.С.Журавський – заступник голови КМДА, заступник голови Наглядової ради НТУУ “КПІ”; В.І.Полохало – голова Комітету ВР України з науки і освіти; Л.С.Сачков – голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України; М.В.Стріха – заступник міністра освіти і науки України; О.М.Яцунь – голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, А.М.Гуржій – представник КМ України та ін.

Вітаючи присутніх, ректор КНУ ім. Т.Шевченка Л.В.Губерський назвав акт укладення угоди, що засвідчує багаторічну співпрацю і дружбу двох університетів, подією надзвичайною. Спираючись на досягнуті домовленості, впевнений він, високопрофесійні колективи двох ВНЗ досягнуть нових вершин у галузі освіти, науки, міжнародного співробітництва, тож попереду велика наполеглива робота.

У своєму виступі ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський подякував керівництву КНУ за простягнуту руку дружби щодо подальшої спільної роботи. Він зазначив, що європейські університети відіграють помітну суспільну роль у своїх країнах, здійснюючи експертне оцінювання проблем освіти і науки, людського капіталу тощо. У НТУУ “КПІ” та КНУ працюють наукові школи зі 100-річною історією, вони є орієнтирами, на які мають бути покладені основи розбудови нашого суспільства. Завданнями спільної діяльності на найближчий час Михайло Захарович вважає відпрацювання певних орієнтирів у науці й освіті, інноваційній сфері, моделі дослідницького університету, автономії університетів, тісну співпрацю з НАН України, посилення ролі на міжнародній арені, вдосконалення студентського самоврядування тощо. М.З.Згуровський сподівається, що завдання, які вирішуватимуть КНУ й НТУУ “КПІ”, піднімуть значення інтелекту та знань у суспільному розвитку держави.

“Судячи з настрою та кількості присутніх, активних позицій керівників університетів, скріплена угода матиме суспільно важливе значення”, – зауважив В.М.Литвин у своєму виступі. “Ніхто не береться прогнозувати, яким буде світ завтра. Але, без сумніву, він буде жорстокішим, прагматичнішим, не додасть спокою, – продовжував він. – Нині Україна переживає критичний етап: 20% кризи спричинили зовнішні чинники, 80% – внутрішні проблеми та відсутність довіри до влади”. Далі Володимир Михайлович поділився своїм баченням, що Україну не варто відтворювати на рівні 70–80-х рр., а потрібно робити ставку на інновації, що забезпечать її просування вперед. І тут важливого значення набуває співпраця з дослідницькими університетами, які визначатимуть “ритм і темп усього нашого життя”. Зокрема, завдання ВНЗ, на думку В.М.Литвина, – підготувати молоду людину, щоб вона себе реалізувала і була успішною у цьому житті. Політик упевнений, що Україна зберегла високу якість освіти і науки, яка має бути затребуваною. Поєднання зусиль усіх продуктивних сил країни допоможе у вирішенні завдань, що стоять нині перед Україною.

В.С.Журавський у своєму виступі поділився, що в угоді прописані конкретні кроки, які допоможуть університетам рухатися в напрямі автономії. Університети мають стати інтелектуальними центрами України, вважає він. Масштабною та безперешкодною, яка відповідає духові часу, – так охарактеризував угоду В.І.Полохало. Він упевнений, що законопроекти, які готують комітети ВР, мають поєднувати інтереси науки, освіти і держави. Л.С.Сачков побажав ВНЗ у своїй діяльності виходити на той шлях, який знайде визнання в суспільстві. М.В.Стріха зауважив, що укладення угоди – це відповідь освітянської спільноти викликам сьогодення. Україна має шанс вийти на нові рубежі, спираючись на освіту і науку, переконаний він.

Підсумовуючи, М.З.Згуровський ще раз наголосив, що науковці повинні осмислити виклики сьогодення і запропонувати перетворення, які мають здійснювати законодавчі й виконавчі органи, адже в розвинених країнах саме університети напрацьовують політику держави на перспективу. Його доповнив Л.В.Губерський: “Підписавши угоду, колективи наших університетів взяли на себе велику відповідальність. Дай, Боже, нам це виконати – за участю уряду, міністерства, профспілок – готувати фахівців, розвивати науку, працювати на благо України”.

Н.Вдовенко