Ви є тут

Міжнародне співробітництвоДепартамент міжнародного співробітництва

http://icd.kpi.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки): професор Сидоренко Сергій Іванович
Приймальна: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 147
Прийомі години: понеділок, п'ятниця, 1600-1700
Телефон: +38 044 204 91 99, Факс: +38 044 236 09 92
E-mail: sidorenko[at]kpi.uaНайбільш важливі міжнародні проекти, які виконуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського

В КПІ ім. Ігоря Сікорського підтримуються важливі традиції співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями – ООН, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, ЄК, НАТО, УНТЦ, BSUN, CODATA, ICSU.

КПІ ім. Ігоря Сікорського активно бере участь у міжнародних наукових, освітніх та соціальних проектах.Співробітництво із зарубіжними закладами

Київський політехнічний інститут має угоди про партнерство, кооперацію та наукові обміни з багатьма провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу. Такі документи передбачають організацію академічних обмінів між НТУУ «КПІ» та вузами-партнерами, проведення спільних наукових заходів, обміни науковою та науково-методичною літературою, проведення стажувань студентів та аспірантів на базі обох установ, підготовку та публікацію спільних наукових статей за результатами спільних досліджень тощо.Міжнародні спільні структури з іноземними організаціями та з університетами-партнерами

Бiльше 6000 випускникiв Київського полiтехнiчного iнституту працюють у 112 країнах свiту. Серед них мiнiстри, дипломати, космонавти, вiдомi вченi в рiзних галузях науки i технiки, бiзнесмени.

Унiверситет пiдтримує тiснi контакти, проводить спiльнi конференцiї та рiзнi заходи iз секцiєю випускникiв НТУУ "КПІ" у Республiцi Польща, створеною ще у 1922 роцi та Асоцiацiєю випускникiв унiверситету в Китайськiй Народнiй Республiцi.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій