Міжнародне співробітництво

Департамент міжнародного співробітництва

Проректор з міжнародних зв'язків: професор Сидоренко Сергій Іванович
Приймальна: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 147
Прийомі години: понеділок, п'ятниця, 1600-1700
Телефон: +38 044 204 91 99, Факс: +38 044 204-91-50; E-mail: sidorenko[at]kpi.ua

Найбільш важливі міжнародні проекти, які виконуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського

В КПІ ім. Ігоря Сікорського підтримуються важливі традиції співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями – ООН, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, ЄК, НАТО, УНТЦ, BSUN, CODATA, ICSU.

КПІ ім. Ігоря Сікорського активно бере участь у міжнародних наукових, освітніх та соціальних проектах.

Співробітництво із зарубіжними закладами

Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського має угоди про партнерство, кооперацію та наукові обміни з багатьма провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу.

Міжнародні спільні структури з іноземними організаціями та з університетами-партнерами

Бiльше 6000 випускникiв Київського полiтехнiчного iнституту працюють у 112 країнах свiту. Серед них мiнiстри, дипломати, космонавти, вiдомi вченi в рiзних галузях науки i технiки, бiзнесмени.

Унiверситет пiдтримує тiснi контакти, проводить спiльнi конференцiї та рiзнi заходи iз секцiєю випускникiв КПІ у Республiцi Польща, створеною ще у 1922 роцi та Асоцiацiєю випускникiв унiверситету в Китайськiй Народнiй Республiцi.

Засоби енергоаудиту для ІЕЕ НТУУ «КПІ»

20 червня директор Українсько-Японського центру НТУУ «КПІ» Осаму Мідзутані передав у дар Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» обладнання для проведення енергоаудиту для його використання в наукових дослідженнях і навчальному процесі.