Міжнародне співробітництво

Департамент міжнародного співробітництва

Департамент міжнародного співробітництва слугує центром консолідації та співпраці однодумців, партнерів та юних талантів. Департамент сприяє візитам делегацій, міжнародним конференціям, спільним проєктам та навчальним програмам, обміну студентами, практиці за кордоном та багато іншого.

Співробітництво із зарубіжними закладами

Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського має угоди про партнерство, кооперацію та наукові обміни з багатьма провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу.

Міжнародні спільні структури з іноземними організаціями та з університетами-партнерами

Бiльше 6000 випускникiв Київського полiтехнiчного iнституту працюють у 112 країнах свiту. Серед них мiнiстри, дипломати, космонавти, вiдомi вченi в рiзних галузях науки i технiки, бiзнесмени.

Унiверситет пiдтримує тiснi контакти, проводить спiльнi конференцiї та рiзнi заходи iз секцiєю випускникiв КПІ у Республiцi Польща, створеною ще у 1922 роцi та Асоцiацiєю випускникiв унiверситету в Китайськiй Народнiй Республiцi.

Засоби енергоаудиту для ІЕЕ НТУУ «КПІ»

20 червня директор Українсько-Японського центру НТУУ «КПІ» Осаму Мідзутані передав у дар Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» обладнання для проведення енергоаудиту для його використання в наукових дослідженнях і навчальному процесі.