Олексію Арсентійовичу Крупі – 75! Ювілейний день народження і 50-річчя плідної інженерно - технічної, науково - педагогічної і громадської діяльності святкує доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ О.А.Крупа.

Народився Олексій Арсентійович 29 вересня 1930 року на Київщині в родині сільських інтелігентів. Нелегкими були ті роки: доводилося і в полі працювати, і худобу випасати.

Після закінчення війни прагнення знань привело хлопця до Києва. Він успішно закінчив будівельно-залізничний технікум. Потім вступив до Київського політехнічного інституту. Фахові дисципліни йому викладав сам Борис Савелійович Лисін, перший академік-силікатчик, один із засновників кафедри. Уже на третьому курсі студент О.А.Крупа виконує наукові дослідження, за що отримує Почесну грамоту Міністерства вищої освіти СРСР.

Після закінчення в 1955 р. ХТФ О.А.Крупа працює в НДІ будівельних матеріалів і виробів: майстром, інженером відділу впровадження нової техніки і технології, начальником виробництва експериментального заводу.

Олексій Арсентійович КрупаЗ 1963 р. два роки працював у Державному комітеті будівництва при Раді Міністрів Монгольської Народної Республіки. За участю О.А.Крупи була заснована нова галузь – виробництво поризованого вулканічного скла (перліту). Його робота була відзначена Почесною грамотою Народного Хуралу Монголії. За матеріалами виконаних науково-дослідних робіт вчений у 1969 р. захищає кандидатську дисертацію.

В КПІ О.А. Крупа працює з 1972 р. У 1980р. захищає докторську дисертацію, а в 1982 р. йому присвоєно вчене звання професора. З 1981 р. – завідувач кафедри хімічної технології кераміки і скла.

За роботи в галузі модифікування перлітів і їх застосування в народному господарстві в 1981 р. О.А.Крупі була присуджена Державна премія України. Найважливіша сфера застосування перлітів – виробництво ефективного сорбента для очищення акваторій від розливів нафтопродуктів. О.А.Крупі було доручено координувати роботи з моніторингу континентального шельфу СРСР і швидкого реагування при аварійних розливах нафти.

Інший напрям наукової діяльності О.А.Крупи – розробка прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва різноманітних будівельних матеріалів, створення нових ефективних силікатних матеріалів. За науковий внесок у розробку ресурсо- і енергозберігаючих технологій О.А.Крупі у 1987 р. присуджено другу Державну премію України.

У 1993 р. О.А.Крупа запропонував новий матеріал для облаштування могильників радіоактивних відходів, що був відзначений міжнародним сертифікатом.

У 1990 р. його обрано чл.-кор. Міжнародної інженерної академії, у 1992 р. – академіком Академії інженерних наук України. З 1995 р. Олексій Арсентійович є дійсним членом Нью-Йоркської академії. У 1996 р. О.А.Крупі було присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, у 1998 р. – “Заслужений професор НТУУ “КПІ”, у 2000 р. – “Відмінник освіти України”.

О.А.Крупа – автор 333-х наукових праць, серед яких 3 монографії та 5 підручників. Він має 65 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та докторських дисертацій.

Олексій Арсентійович – людина вимоглива до себе й оточуючих, чудовий організатор, відчуває кон'юнктуру ринку в сучасних умовах. З його ініціативи на кафедрі була організована науково-виробнича дільниця з виготовлення сувенірних виробів з кераміки. Наразі О.А.Крупа глибоко замислюється над філософськими аспектами керамології і віддзеркаленням нею рівня світової цивілізації. У музеї НТУУ “КПІ” готується відповідна експозиція, яка покаже становлення керамознавства впродовж тисячоліть: від Трипільської кераміки до сьогодення.

О.А.Крупа – чуйна людина, у стосунках з колегами – стриманий, доброзичливий. Йому притаманні душевність і духовність. Він глибоко шанує і сповідує християнську мораль, про що свідчить його особистий благодійний внесок у будівництво Тарасової церкви на Чернечій горі в Каневі.

Сімдесятип'ятирічний ювілей Олексій Арсентійович зустрів у розквіті творчих сил. Колеги, друзі бажають ювіляру здоров'я, довгих років життя і подальшої плідної роботи.