Ви є тут

Кафедра міжнародної економіки (КМЕ), ФММ


http://ied.kpi.ua

Кафедра міжнародної економіки (КМЕ), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.242, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 89,
Електронна пошта: ied(at)kpi.ua
Сайт:

1 липня 2002 року у зв'язку з відкриттям спеціальності «Міжнародна економіка» кафедра економіки та організації машинобудівного виробництва перейменована на кафедру міжнародної економіки, а історію кафедри можна відраховувати з 1937 року, коли виникла потреба в поглибленні організаційно-економічної підготовки інженерів в Київському політехнічному інституті.

Кафедра готує:

  • бакалаврів за напрямом "Міжнародна економіка" (6.030503);
  • спеціалістів (7.03050301) та
  • магістрів (8.03050301) з міжнародної економіки.

Серед ключових завдань науково-педагогічної діяльності кафедри:

підготовка висококваліфікованих економістів,
конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці,
які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки,
володіють комп'ютерними програмами,
знають декілька іноземних мов,
вихованих,
мають власну думку і шанують думку іншого.

Дисципліни фахового спрямування : міжнародна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, організація виробництва, основи підприємництва, економіко-математичне моделювання, статистика, електронна комерція, менеджмент, маркетинг, стратегічне управління підприємством, державне регулювання економіки, міжнародна торгівля, митна справа, міжнародний маркетинг, транснаціональні корпорації, міжнародні організації, економіка зарубіжних країн, європейська інтеграція, грошово-кредитні системи зарубіжних країн, облік зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційні процеси у світовій економіці, управління зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси підприємств, бухгалтерський облік та аудит, облік та аудит у зарубіжних країнах, страхування, податкова система, фондовий ринок, господарське законодавство, міжнародне економічне право, міжнародна інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, конкурентоспроможність підприємства, міжнародна інвестиційна діяльність, валютні операції.

Викладаються 3 іноземні мови (англійська, німецька, французька).

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка" вміють аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, розробляти стратегії розвитку підприємства, зокрема, міжнародного науково-технічного співробітництва, здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розв'язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Кафедра організовує науково-практичні конференції з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та управління підприємствами. Виконуються науково-дослідні роботи з актуальних економічних проблем з широким залученням аспірантів, викладачів і студентів.

Кафедра міжнародної економіки підтримує творчі зв'язки з економічними факультетами провідних технічних університетів України (Львів, Харків, Донецьк, Севастополь, Дніпропетровськ), Росії, Білорусі, Латвії, Болгарії, Німеччини, Литви, Македонії, Естонії, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини, Чеської Республіки, Румунії, Ірану, Казахстану, Словацької Республіки.

Фахівець з міжнародної економіки може працювати в економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань, радником у міжнародних організаціях, торгово-промислових палатах, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій