Кафедра економіки та підприємництва (КЕП), ФММ

Кафедра економіки та підприємництва (КЕП), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.522, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 08,
Сайт:

Кафедра економіки і підприємництва у 1993 році відкрила спеціальність „Економіка підприємства”. Було розпочато процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної і заочної форм навчання.

Мета кафедри – підготовка конкурентоспроможних фахівців з фундаментальною економічною освітою і дипломом, який визнається міжнародною спільнотою, для потреб нашої держави та інших країн з ринковою економікою.

Кафедра гарантує:
-​ високий рівень професіональної підготовки;
-​ створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх здібностей і талантів (участь в державних науково-дослідних роботах, студентських наукових гуртках, науково-практичних конференціях, збірниках наукових праць, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах).

Започатковані кафедрою сучасні технології навчання сприяють формуванню висококваліфікованого спеціаліста з економіки підприємства.

Кафедру очолює професор Круш Петро Васильович - автор більше 140 методичних та наукових праць, серед яких наукові монографії, підручники та навчальні посібники, 6 з яких мають гриф МОН України.