Висновок експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2018 року № 180-л, експертна комісія у складі:

  • Різак Василь Михайлович - завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктор фізико-математичних наук, професор, голова комісії;
  • Рассомахін Сергій Геннадійович - завідувач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, доцент, член комісії

у період з 12 березня по 14 березня 2018 року включно провела акредитаційну експертизу з вивчення організаційного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [.pdf]