Висновки первинної акредитаційної експертизи ОПП «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» зі спеціальності 125 Кібербезпека за другим рівнем ВО

Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вишу освіту». пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2018 р. № 2585-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Оксіюк Олександр Глібович - Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор, голова комісії
  • Baciліу Євген Вікторович - Професор кафедри інформаційної безпеки та передачі даних, доктор технічних наук, професор, член комісії

в період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» зі спеціальності 125 Кібербезпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі -Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» зі спеціальності 125 Кібербезпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"