Сьогодні світ потребує проривних енергетичних технологій, що базуються на фундаментальних і нових досягненнях фізики, математики, термодинаміки та інших наук. До цієї роботи активно долучаються молоді науковці та студентська молодь.

КПІ ім. Ігоря Сікорського першим в Україні розпочав підготовку фахівців у галузі перспективних та альтернативних джерел енергії на кафедрі фізики енергетичних систем. Торік кафедра вперше випустила магістрів за спеціальністю "Прикладна фізика та наноматеріали", які спеціалізуються в галузі фізики енергетичних систем. А в цьому навчальному році розпочато підготовку докторів філософії (PhD) за цією спеціальністю. Фахівці, що спеціалізуються в галузі фізики новітніх джерел енергії, користуються підвищеним попитом на ринку праці. На кафедрі працюють визнані науковці та молоді дослідники.

Серед них кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Андрій Володимирович Гільчук, переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2017". Він  вихованець Київської політехніки. До Фізико-технічного інституту вступив у 2004 році. З перших днів навчання відчув високий рівень викладання та вимог, заданий викладачами – випускниками МФТІ, які стояли біля витоків Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ", та досвідченими викладачами – випускниками університету. Це такі професіонали, як Г.Є.Монастирський, О.В.Гомонай, Д.В.Філін, В.В.Іванова. Для Андрія Володимировича вони й досі є прикладом у викладацькій і дослідницькій роботі.

Ще під час навчання він почав працювати інженером-оператором масс-спектрометричного обладнання, Оже- та рентгенівських мікрозондів. У 2010 році, закінчивши з відзнакою магістратуру, продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі прикладної фізики Київської політехніки. Під керівництвом доц. Г.Є.Монастирського почав досліджувати властивості сплавів з ефектом пам'яті форми, створених новими методами порошкової металургії.

У 2011 році отримав грант уряду Франції на проведення досліджень в Institut De Chimie Et Des Materiaux (Інститут хімії та матеріалознавства), що знаходиться в передмісті Парижа. Варто відзначити високий рівень наукового колективу цього інституту. Зокрема, там розпочиналися дослідження квазікристалів (Нобелівська премія з хімії 2011 року). Перебуваючи у Франції, завдяки професору Патріку Ошану А.Гільчук також проводив дослідження в Ecole nationale superie urede chimie de Paris (Вища школа хімії Парижа).

З 2012 року він почав працювати на кафедрі прикладної фізики НТУУ "КПІ" на посаді асистента. У 2014 р. в Інституті металофізики ім. Г.В.Курдюмова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Фізика твердого тіла" (науковий керівник доц. Г.Є.Монастирський). З 2015 року працює на створеній академіком НАН України А.А.Халатовим кафедрі фізики енергетичних систем, спочатку на посаді асистента, а з 2016 р. – на посаді старшого викладача.

У своїй викладацькій діяльності А.Гільчук приділяє увагу розвитку критичного і логічного мислення у студентів, пошуку і самостійному аналізу інформації та самостійності взагалі. З особливим ентузіазмом як експериментатор ставиться він до проведення лабораторних робіт. Зокрема, разом зі студентами модернізував деяке лабораторне обладнання, що покращило збіжність експериментальних даних з теоретичними. Протягом трьох років брав участь у підготовці команд КПІ ім. Ігоря Сікорського до Всеукраїнського студентського турніру фізиків. Команди отримували нагороди різного ступеня.

Член журі національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF – Intel-ТехноУкраїна, член журі олімпіади з фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського для школярів, член програмного комітету секції "Актуальні питання сучасної фізики" Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених.

Останнім часом разом з колегами з Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України та Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова займається дослідженнями властивостей високодисперсних та наноструктурованих напівпровідникових середовищ на основі ZnS, ZnO, Cu/Cu2O, Cu2ZnSnS4, одержаних методами електроерозійного диспергування та самопоширюваного високотемпературного синтезу, що можуть використовуватись, зокрема, в сонячній енергетиці.

За результатами наукової роботи є співавтором 12 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, двох патентів України на винахід і корисну модель, статей у фахових журналах України, тез і матеріалів конференцій різних рівнів.

Дослідник активно залучає до наукової роботи студентів. У співавторстві зі студентами опубліковано три статті, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Студенти під його науковим керівництвом брали участь у численних конференціях різного рівня. Під керівництвом А.В.Гільчука захищено одну магістерську дисертацію та 4 бакалаврські дипломні роботи.

Попереду у науковця багато роботи, відкриттів і творчих знахідок. Побажаємо ж йому успіхів на цьому шляху.

Інф. ФТІ