Об'єкти культурної спадщини – це різноманітні пам'ятки минулих епох, що представляють особливу культурну цінність для сучасного і майбутніх поколінь. Даний статус означає, що об'єкт з боку держави підлягає особливому захисту, спрямованому на збереження автентичності.

Об'єктами культурної спадщини вважаються історичні пам'ятки різного походження: місця і території; споруди, комплекси споруд і архітектурних ансамблів; частини споруд, предмети, водні об'єкти; природні, антропогенні та комбіновані утворення; культурні явища і традиції. Також можна класифікувати об'єкти за тим, особливу цінність у якому саме культурному аспекті вони представляють: археологічному, історичному, палеонтологічному, етнологічному, естетичному, архітектурному, художньому, науковому.

Для того, щоб вважатись об'єктом культурної спадщини, пам'ятка повинна бути зафіксована у відповідній національній базі даних. В Україні нині нараховується понад сто тридцять тисяч історичних пам'яток, які охороняються державою. Але станом на початок 2020 р. до Державного реєстру внесено тільки 10 197, тобто 7,84%. З них 992 – за категорією національного значення, 9 205 – місцевого.

Звичайно, Київська політехніка зі своєю 125-річною історією не могла не привернути уваги пам'яткознавців. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України національного значення вписано: "Комплекс споруд Національного політехнічного університету "Київський політехнічний інститут", що датується кінцем XIX – початком XX століття, знаходиться за адресою проспект Берестейський, 37 – 39, є пам'яткою історії з охоронним номером 260038-Н" (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 №928).

kpi images - Їдальня політехнічного інституту

У Державному реєстрі нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення зафіксовано: "Їдальня політехнічного інституту" (корпус 35), що датується 1902 – 1903 рр., знаходиться за адресою просп. Берестейський, 37, є пам'яткою історії з охоронним номером 2600229" (Рішення Київського міськвиконкому від 22.11.82 №1804 та Київського міськвиконкому від 18.03.92 №240).

Об'ємно-просторова архітектурно-скульптурна композиція

Пам'яткою історії є "Пам'ятний знак на честь Шулявської республіки", споруджений у 1986 р., що знаходиться за адресою Берестейський проспект, 37 (Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 №10/38-11).

kpi images - мозаїчне панно Наука

До Переліку виявлених об'єктів культурної спадщини внесено й мозаїчне панно "Наука", створене в 1977 р., що знаходиться за адресою вул. Політехнічна, 41, корпус №18 факультету інформатики та обчислювальної техніки та є пам'яткою монументального мистецтва (Наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 06.04.2021 №23).

На думку фахівців, панно має цінність з мистецького погляду як один з рідкісних прикладів творчості відомого художника-монументаліста Ф.Тетянича, є яскравим прикладом синтезу мистецтв в архітектурі українського радянського модернізму. Зберегло свою автентичність (матеріально-технічну структуру). Автентичними також є: розташування панно на фасаді корпусу №18, загальні розміри та композиція збереження, всі її елементи, матеріал та авторська художня техніка (мозаїчний набір зі смальти, бетонний рельєф, карбування), кольорова гамма.

Федір Тетянич (1942 – 2007) – художник-авангардист, літератор, живописець, графік, художник-монументаліст, поет та філософ, був одним із піонерів перформансу в СРСР. У своїх картинах він оспівував Україну й Космос. Магічне, вигадане ним слово "Фріпулья" було закликом для сучасників, а насправді, для усього людства – до єднання у творчості, що пов'язує людину і світ в єдине ціле.

Надія Ліберт