Монумент присвячений першій Київській Раді робітничих депутатів, яка у листопаді—грудні 1905 відігравала значну роль у революційному русі в місті. Перший її пленум відбувся 30 жовтня в головному навчальному корпусі КПІ. 18 листопада Рада підтримала повстання саперів під керівництвом Б. Жаданівського, оголосивши загальний політичний страйк. Після поразки повстання і запровадження в Києві воєнного стану діяла у підпіллі. 12 грудня за її рішенням розпочався загальний страйк робітників міста. У цей період вона стає центром і єдиним визнаним органом влади створеної у фабрично-заводському районі Києва Шулявці, робітничої — «Шулявської республіки».

17 грудня 1905 членів Київської Ради робітничих депутатів було заарештовано, на територію КПІ введено війська.

Об'ємно-просторова архітектурно-скульптурна композиція
Об'ємно-просторова архітектурно-скульптурна композиція пам'ятника складається з прямокутних блоків сірого граніту, що встановлені вертикально на стилобаті з чотирьох гранітних плит. У верхній частині архітектурного об'єму середній гранітний блок відсунуто назад і вмонтовано п'ятифігурну бронзову скульптурну групу, що символізує учасників революційних подій. У центрі двоє робітників — один з прапором, на якому написано «Геть царат», інший — у напруженому русі вперед. Поряд з ними — студент у довгій шинелі, обабіч — два робітники з рушницями. Пластика скульптурних постатей реалістична, детально відтворено історичні атрибути. На чоловому боці пам'ятника анотаційний напис накладними бронзовими літерами.

Пам'ятник органічно вписано у сформований архітектурно-природний ландшафт комплексу інституту.

Напис на постаменті: "В этом здании в октябре-декабре 1905 года действовал первый в Киеве совет рабочих депутатов" (В цій будівлі в жовтні-грудні 1905 року діяла перша в Києві рада робочих депутатів).
Розміри: заг. Вис. - 3,15 м, вис. фігур - 0,63 м, блоки - 0,7 х 3,3 х 0,7 м