Життя багате на закономірності, одним з прикладів якої є винагорода за старанність і результативність у навчанні. Саме це – про студентку третього курсу Видавничо-поліграфічного інституту напряму підготовки "Менеджмент" Лідію Бур, удостоєну іменної стипендії ректора НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Прагнення до глибоких знань Лідія виявила ще в рідній школі №71 м. Києва. Найбільш талановито проявила себе в гуманітарних науках, посідала призові місця на олімпіадах з української, російської, англійської мов, з історії. Перша науково-дослідницька робота була виконана з української мови в Малій академії наук і присвячена історизмам та архаїзмам.

Активною є наукова робота Лідії і в університеті, за результатами її наукових досліджень опубліковано тези доповідей учасника Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів "Друкарство молоде" у 2015 і 2016 роках, поточний рік був відзначений також участю у II Міжнародній мультидисциплінарній студентській інтернет-конференції "Перспективы развития науки и образования".

Вибір університету для навчання Лідія пояснює прагненням досягти інтегрованої мети – здобуття фаху, підкріпленого комплексними знаннями та вміннями, а також цікаве і насичене студентське життя з особливою атмосферою КПІ.

Студентка-відмінниця не цурається і спорту – на першому курсі захопилася туризмом, на другому – надала перевагу важкій атлетиці. У вільний від навчання час Лідія займається англійською зі школярами, найуспішніші з яких стають героями її світлин. Фотографувати – це одне з нових захоплень дівчини. Має натхнення і до організаційної роботи – створила "ВКонтакте" групу "Медіаменеджмент КПІ" для просування нової спеціалізації кафедри.

Інтерес до читання, прагнення до самовдосконалення, організованість, відповідальність за себе та своїх одногрупників – Лідія є старостою групи СЕ-41, є чинниками нових етапів розвитку та якісних надбань студентки.

Л.П.Шендерівська, куратор гр. СЕ-41