У щорічному конкурсі асистент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Н.А.Буяк отримала звання "Молодий викладач-дослідник – 2018". Зважаючи на плідну науково-дослідну діяльність, колектив кафедри вважає це абсолютно заслуженим здобутком і щиро вітає колегу.

Історія появи в КПІ ім. Ігоря Сікорського цієї красивої і розумної дівчини трохи незвичайна. У далекому 2007 р. активна й ініціативна студентка 4-го курсу Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя (ТДТУ) Надія Буяк серед інших представників 25-ти ВНЗ України брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з енергетичного менеджменту, на якій виборола третє призове місце. Там вона познайомилася із завідувачем кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Валерієм Івановичем Дешком, що стало відправною точкою для подальшої спільної наукової діяльності. Магістерську дисертацію Надія писала під керівництвом двох наукових керівників (від КПІ і від ТДТУ), а в серпні 2009 р. отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2009 р. Надія Андріївна вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, після закінчення якої працює асистентом кафедри теплотехніки та енергозбереження, є уважним, професійним і відповідальним викладачем.

У грудні 2017 р. молодий науковець захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук під керівництвом В.І.Дешка на актуальну тему: "Оцінювання ефективності енергетичної системи будівлі в умовах теплового комфорту". Наукові результати її дослідження спрямовані на вдосконалення нормативної бази для оцінки енергоефективності будівель. Н.А.Буяк є автором 29 наукових праць, з них 3 наукові статті в журналах, внесених до міжнародної бази Scopus, 4 – у закордонних виданнях, 14 – у наукових фахових виданнях, одна колективна монографія, два свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Цілеспрямованість, вдумливість та надзвичайна працьовитість Надії Андріївни – це саме ті риси, що притаманні сучасній жінці-науковцю. Н.А.Буяк виконує наукову та педагогічну роботу на кафедрі, бере активну участь у виконанні держбюджетної наукової тематики, що охоплює питання створення системи енергоменеджменту та управління енергоспоживанням об'єктів комунальної енергетики. Під її керівництвом захищаються дипломні роботи бакалаврів, вона активно залучає студентів до наукової діяльності, публікує статті у співавторстві зі студентами та магістрами, що підвищує рівень дослідницьких робіт університету. Н.А.Буяк розробила методичні матеріали та підготувала комп'ютерні практикуми дисципліни "Методи енергетичного моніторингу та енергоаудиту".

Роботи Н.А.Буяк двічі відзначені дипломом переможця на конкурсах наукових робіт, у т.ч. на Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України". Активний характер та легка вдача не дозволяють Надії Андріївні зупинятися. Вона займається волонтерською діяльністю (організовує дитячі свята для діток з обмеженими можливостями), цікавиться мистецтвом, захоплюється малюванням, до того ж є багатодітною мамою і щасливою дружиною.

Колектив кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ щиро вітає Надію Андріївну Буяк і бажає нових звершень і натхнення в роботі.

М.М. Шовкалюк, доцент кафедри ТЕ ІЕЕ