Управління справами

Загальний відділ: оперативно про важливе

Карантин змусив переходити в онлайн-режим не лише викладачів і студентів, але й значну частину служб, без яких діяльність університету зупинилася б. Точніше, в частково дистанційний режим, бо специфіка роботи низки підрозділів вимагає присутності співробітників на робочих місцях.

Доступ до публічної інформації у ВНЗ державної форми власності

Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово та в інший спосіб, Верховна Рада України 13 січня 2011 року прийняла Закон України "Про доступ до публічної інформації" (надал

Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського

Накази та розпорядження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» публікуються на спеціалізованому ресурсі, доступному із внутрішньої мережі університету. Важливі оголошення та матеріали університету.

Дружній колектив канцелярії НТУУ “КПІ”

Колектив канцелярії НТУУ “КПІ” налічує 10 працівників. Усі вони – жінки. Завідувач – Тетяна Михайлівна Карпенко – обіймає посаду вже 33 роки. Склалося так, що за цей тривалий проміжок часу жодного разу в канцелярії не працювали чоловіки.