Ви є тут

[до 11.01.2020] Про режим роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського у зв'язку зі святами 01, 07 січня 2020 рокуВідповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України, з метою створення сприятливих умов для відпочинку здобувачів вищої освіти та працівників Університету, раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території Університету, а також в підрозділах, забезпечення протипожежного режиму на об'єктах Університету та безаварійної роботи інженерно-технічних служб у неробочі та святкові дні, відповідно наказу 7-281 від 14 листопада 2019 року оголошуються неробочими днями:

- 30, 31 грудня 2019 року та 02, 03, 06 січня 2020 року — для працівників, які працюють за 5-денним робочим тижнем;

Вважаються робочим днем для працівників, яким встановлений п'ятиденний робочий тиждень:

- суботу 16 листопада 2019 р. з відпрацюванням у цей день за понеділок 30 грудня 2019 p.;
- суботу 30 листопада 2019 р. з відпрацюванням у цей день за вівторок 31 грудня 2019 p.;
- суботу 07 грудня 2019 р. з відпрацюванням у цей день за четвер 02 січня 2020 p.;
- суботу 21 грудня 2019 р. з відпрацюванням у цей день за п'ятницю 03 січня 2020 p.;
- суботу 11 січня 2020 р, з відпрацюванням у цей день за понеділок 06 січня 2020 р.

Керівники структурних підрозділів, яким встановлено 6-денний робочий тиждень, мають забезпечити роботу структурних підрозділів 30, 31 грудня 2019 року та 02, 03, 04, 06 січня 2020 року в звичайному робочому режимі.

Обмежений доступ в корпуси: 30, 31 грудня 2019 року та 02, 03, 04, 06 січня 2020 року.

Декани факультетів/директори інститутів мають:

- забезпечити проведення аудиторних занять, які заплановані на 30, 31 грудня 2019р. та 02, 03, 04 січня 2020 p., за індивідуальним графіком в листопаді, грудні 2019 року;

- організувати проведення консультацій викладачів зі студентами ЗО, 31 грудня 2019 р. та 02, 03, 04, 06 січня 2020 р.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій