Директор департаменту управління справами: Мазур Марина Олександрівна
Телефон: 204-83-40
E-mail: dcm[at]kpi.ua

Департамент управління справами здійснює організацію роботи щодо вдосконалення роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, розробку й впровадження стратегії управління персоналом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

  • Організація роботи щодо вдосконалення роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, розробка й впровадження стратегії управління персоналом КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Підготовка проектів статутних документів, змін до них, підготовка проектів документів щодо організаційної структури та системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, створення, реорганізації, ліквідації структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Підготовка проектів розпорядчих документів, організація консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського у підготовці проектів документів.
  • Організація й координація роботи відділу кадрів, загального відділу, архіву.
  • Формування необхідної нормативної й нормативно-технічної бази, зокрема єдиних стандартів, уніфікованих зразків документації та регламентів взаємодії суб'єктів документообігу, зокрема й електронного.
  • Організація роботи щодо виконання інформаційних запитів, участі у розгляді скарг, звернень, пропозицій, що носять загальноуніверситетський характер.
  • Організація архівного зберігання й роботи архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечення роботи з надання архівних довідок.
  • Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • та інші.

СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

До організаційної структури Департаменту входять: