15 травня 2007 року відбулася V молодіжна науково-практична конференція “Історія науки, техніки та освіти”. Ця конференція є традиційною та проводиться щорічно в конференц-залі Науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ”.

Організаторами конференції виступили кафедра загальної та теоретичної фізики НТУУ “КПІ” та відділ історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.

У конференції брали участь студенти ФМФ, РТФ, ФЕЛ, ФІОТ НТУУ “КПІ”, а також студенти фізичного факультету Київського університету ім. Т.Шевченка, аспіранти Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України та кафедри фізики Дніпропетровського національного університету.

З привітаннями та побажаннями плідної роботи учасникам конференції виступив декан ФМФ НТУУ “КПІ”, академік НАН України В.Г.Бар’яхтар. Він наголосив на необхідності підвищення якості фізичної освіти в технічному університеті. Завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ, академік НАН України В.М.Локтєв підкреслив вирішальне значення фізики в сучасному суспільстві та закцентував увагу на необхідності розширення співпраці між академічними установами й закладами освіти.

Директор Науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ” В.Г.Дригайло розповів про сучасні можливості бібліотеки. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України В.А.Шендеровський зосередив увагу учасників конференції на необхідності вивчення наукової спадщини українських учених та висвітлення їх внеску у світову науку. Він подарував бібліотеці історико-наукове видання “Нехай не гасне світ науки”. Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ “КПІ” В.П.Олійник розкрив сучасні тенденції розвитку фізичної науки та підкреслив, що фахівці вбачають нові революційні зміни в її сучасному стані. Старший науковий співробітник відділу історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України А.С.Литвинко відзначила актуальність історії науки для формування світогляду науковця та розповіла про широкі можливості для молодих учених у проведенні історико-наукових досліджень у Центрі.

Доцент кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ Л.П.Пономаренко, окреслюючи основні напрями роботи конференції, повідомила, що нею та студентами ФМФ М.Потьомкіним та К. Авраменко підготовлено до видання макет збірки “Матеріали I – V щорічних молодіжних науково-практичних конференцій “Історія розвитку науки, техніки та освіти” (НТУУ “КПІ”, 2002 – 2007)”, до якої увійшли найкращі доповіді учасників.

Питання, що обговорювались на конференції, були присвячені висвітленню історії розвитку фундаментальних ідей та теорій природознавства, усвідомленню історичних аспектів розвитку фізико-математичних і технічних наук в Україні у світовому контексті, розкриттю ролі академічних інститутів України як осередків формування нових наукових напрямів, з’ясуванню особливостей розвитку технічної освіти, розкриттю феномену наукової школи та ролі особистості в науці.

На конференцію було представлено 30 доповідей, присвячених питанням фізики.

Жваве обговорення викликали повідомлення, присвячені розвитку та сучасному стану освітніх технологій. Під керівництвом доцентів кафедри загальної та теоретичної фізики Ю.Г. Терентьєвої та І.М.Рєпалова доповіді підготували студенти Шаурін Дмитро, (ФІОТ, гр. ІО – 53) “Комп’ютерне модульне тестування з фізики” та Коваленко Ігор, (РТФ, гр. РС – 61) “Програмне забезпечення для тестування знань з фізики”.

Проведення таких конференцій сприяє ознайомленню молоді з історією розвитку науки й техніки в Україні як складової світової культури та із сучасними науковими досягненнями, а це, в свою чергу, формує світогляд майбутнього фахівця в умовах входження України до світового науково-технічного простору.

Jun 8, 2007 || Автор: Лілія Пономаренко

Дата події