У 24 числі нашої газети від 29 серпня 2006 року ми розпочали друкувати матеріали під рубрикою “Берегти честь КПІ”. Перший матеріал, поданий у цьому числі газети, був присвячений таким ганебним явищам, як корупція та хабарництво в системі вищої освіти і, зокрема, в НТУУ “КПІ”.

Сьогодні ми продовжуємо цю рубрику. Матеріал, який подається нижче, – це результат короткого аналізу виступів студентів-політехніків на інтернет-форумі щодо низької якості підготовки з іноземних мов на інженерних спеціальностях нашого університету.

Редакція газети і надалі буде приділяти увагу всім питанням і проблемам, які псують імідж нашого університету і вимагають термінового вирішення.

Отже:

Навчіть нас мови!

Про якість підготовки студентів-політехніків вже мовлено-перемовлено. Саме якість підготовки студентів є предметом моніторингу, який на постійній основі проводиться в нашому університеті. Відпрацьовуються нові методики оцінювання знань, вводяться нові критерії тощо. Активна позиція керівництва університету у цьому питанні дає свої позитивні результати. Проте, ці позитивні зрушення у підвищенні якості знань з фундаментальних та інженерних дисциплін аж ніяк не торкнулися якості підготовки з вивчення іноземних мов студентами інженерних спеціальностей. Звичайно, вивчення іноземної мови – це взаємний процес. Він вимагає наявності щонайменше двох складових: сучасної методики викладання та бажання студента вивчити мову. Від викладача вимагається перше. Та певну роль викладач відіграє і в другому факторі, а саме: заохотити студента вивчати іноземну мову, зробити все можливе, щоб процес вивчення іноземної мови був ефективним.

Про наявність великої білої плями в іншомовній підготовці студентів інженерних спеціальностей свідчить обговорення цієї проблеми самими студентами у внутрішній мережі нашого університету. Наведемо деякі зі студентських зауважень.

Агаточка Дата 17.10.2006 – 21:59

– У нас по английскому уже 3 неделю подряд один и тот же текст читать домой задают.

Антошка Дата 17.10.2006 – 21:59

– На английский в КПИ можно забивать сразу. Все равно поставят зачет по нему. Разве что есть преподы больные… ничего не учат, а требуют до фига.

В.F. ПушЫстик Дата 17.10.2006 – 23:20

– Блин, до политеха почти свободно говорил на инглише, сейчас – спасет только то, что не ставлю русификаторов на софт…

Dr. Zlo Дата 18.10.2006 – 00:02

– Кто в КПИ учит нормально английский? Я таких людей еще не встречал, а с английским у меня не очень хорошо, в школе мы его х-во учили и в универе уровень моих знаний не особо повысился.

MiKXMan Дата 18.10.2006 – 01:11

– А нам повезло… у нас (прізвище викладача)… это просто нечто… обалденно приятная, требовательная и умная женщина… а то как она преподает и владеет языком – можно говорить часами.

TotKtoNado Дата 18.10.2006 – 18:28

– Кто-то говорил, что английский будет 4 курса включительно. Я уверен, что английский нужен. Сам 2 года с репетитором учил. Но такого, как в универе, только просижка времени.

nagual Дата 19.10.2006 – 09:03

– Забыла я английский в энтом КПИ… а знала неплохо.

Як бачимо, якість іншомовної підготовки, на думку наших студентів, є низькою (про це свідчить більшість висловлювань), хоча є і поодинокі випадки сумлінного ставлення до роботи, як з боку викладача, так і з боку студентів. Про необхідність, а головне, про корисність вивчення іноземних мов можна говорити довго і багато. Доводити, що знання хоча б однієї іноземної мови значно підвищує конкурентоспроможність наших вихованців – зайве. Це зрозуміло апріорі. Так само зрозумілим є і той факт, що знання будь-якої з європейських іноземних мов значно підвищує мобільність і студентів, і випускників, що є співзвучним з концепцією Болонського процесу.

Отже, виправляти ситуацію потрібно терміново, адже час, справи, а головне – наші студенти чекати не можуть. Та й викладачі гальмувати процес не мають права.

Nov 29, 2006 || Автор: За матеріалами інтернет-форуму