Ви є тут

Гуртожитки: проблеми і пріоритети


Кампус КПІ. Площа знань

Студмістечко нашого університету є найбільшим в Україні за кількістю мешканців. Зрозуміло, що адміністрації доводиться вирішувати багато проблем, які потребують комплексного підходу. Впроваджуючи певні управлінські рішення, необхідно враховувати думку самих студентів, які бачать певні проблеми зсередини. З цією метою, на замовлення дирекції студмістечка, науково-дослідницький центр прикладної соціології “Соціоплюс” у жовтні цього року провів моніторингове дослідження побутових проблем молоді, що проживає в гуртожитках НТУУ “КПІ”. До вибіркової сукупності потрапили мешканці всіх гуртожитків університету, крім сімейних та гуртожитку для іноземців. Загалом було опитано 3941 респондент, тобто майже кожен третій мешканець студмістечка, які відповіли на питання, що торкалися різних сторін умов проживання в гуртожитках.

Як показали результати опитування, однією з найгостріших проблем для студентів є стан сантехнічного обладнання мереж. Так, 31% опитаних висловили своє незадоволення, інші 35% скоріше незадоволені, ніж задоволені станом сантехніки.

Зрозуміло, що внаслідок систематичних затікань псується оздоблення місць загального користування, погіршується стан приміщень гуртожитків. Дирекція студмістечка при плануванні ремонтів на 2006 рік координаційними радами гуртожитків наполягатиме на ремонтах, пов'язаних, в першу чергу, з сантехнічними мережами.

Дещо краще студенти оцінюють обслуговування електромережі: 14% повністю задоволені і 39% скоріше задоволені обслуговуванням і станом електромережі, а 19% – взагалі незадоволені і 25% – скоріше незадоволені.

Щоб поліпшити цю ситуацію, дирекцією студмістечка заплановано ряд заходів з реконструкції та ремонту головних розподільних щитів 18, 19, та 20-го гуртожитків, де найскладніша ситуація, та перетяжку кабелю по стояках в інших гуртожитках.

Стосовно забезпечення постільною білизною, то тут майже всі студенти задоволені – 74% (повністю задоволені – 36% та скоріше задоволені – 38%), а взагалі незадоволених студентів тільки 6%. У цьому році студмістечком закуплено м'якого інвентарю в достатній кількості, щоб повністю задовольнити потребу в ньому на наступний рік.

При аналізі відповідей на запитання щодо забезпечення меблями було виявлено, що серед 65% незадоволених студентів 33% – взагалі незадоволені, 32% скоріше незадоволені і тільки 32% – повністю або скоріше задоволені. Наступного року, як і нинішнього, студмістечко планує продовжувати оновлення меблів.

Стосовно прибирання місць загального користування картина така:

57% респондентів скоріше або повністю задоволені, а 39% – взагалі або скоріше незадоволені. Для покращення ситуації дирекція студмістечка планує у грудні цього року реформувати організацію роботи двірників.

Другий комплекс питань стосувався оцінки якості роботи адміністративного персоналу гуртожитків.
Одним із головних завдань було визначення рівня розповсюдженості та форми проявів хабарництва серед завідувачів гуртожитків. Встановлено, що 91% студентів не зустрічались із цим явищем, проте 9% – вдавалися до цього заходу. При аналізі форм проявів хабарництва з'ясувалось, що левова частка – це “індульгенція” за відпрацювання – 48%, 29% опитаних “дякували” за переселення в іншу кімнату, інші відповіді в межах похибки розподілились однаково (див. діаграму). Для боротьби з цим ганебним явищем дирекція студмістечка поряд з посиленням контролю за роботою завідувачів гуртожитків розробляє систему заходів з організації прозорої роботи із залученням студентських рад гуртожитків.

Крім того, студентам було запропоновано оцінити роботу адміністрації їхнього гуртожитку за наступними напрямками:

  • культурно-виховна робота (проведення культурних заходів, попередження конфліктних ситуацій);
  • господарсько-побутова робота (заміна постільної білизни, організація роботи прибиральниць та інше);
  • адміністративно-організаційна робота (проведення поселення).

Отримані результати дають можливість краще координувати роботу адміністрацій гуртожитків з боку дирекції студмістечка.

Непокоїть нас і низька оцінка роботи соціальних працівників-вихователів: 84% студентів жодного разу не звертались по допомогу та нічого не знають про діяльність цих фахівців, і лише 16% спілкувались з соціальними працівниками свого гуртожитку. З них 64,5 % вважають, що їх проблема була повністю або частково вирішена. Цікаво те, що коли “Соціоплюс” у 2003 році проводив дослідження цієї проблеми (тоді інститут соціальних педагогів-вихователів тільки запроваджувався), лише 27,3% підтримали це нововведення. Враховуючи вищевикладене, дирекцією студмістечка було вирішено виділити в окремий напрямок соціально-виховну роботу і популяризувати серед студентів діяльність соціальної допомоги шляхом підбору професійних працівників.

Серед інших питань було досліджено потребу в робочих кімнатах гуртожитків. Виявилося, що 12% опитаних постійно відвідують робочу кімнату, 42,8% – час від часу і 45,2 % – зовсім не відвідують.

На питання: “Чи відвідуєте Ви студентські клуби, що розташовані на території студмістечка?” було отримано такі відповіді:

  • відвідую декілька разів на тиждень – 4 %;
  • відвідую декілька разів на місяць – 26 %;
  • відвідую декілька разів на рік – 48 %;
  • ніколи не відвідую – 18 %.

І остання проблема, яку було досліджено – це питання перепускного режиму. Відповіді на питання: “Чи задоволені Ви існуючою організацією перепускної системи Вашого гуртожитку?” розподілились майже порівно: 47% студентів задоволені її роботою, 53% студентів – незадоволені.

На жаль, ситуація з правопорядком на території студмістечка є вкрай гострою, хоча адміністрація університету постійно опікується цим питанням. Зокрема, періодично присікаються спроби потрапити до гуртожитків осіб, які мають на меті недобрі наміри. Ці та багато інших проявів ситуації з правопорядком у нашому
районі, відповідальне ставлення адміністрації НТУУ “КПІ” до питання безпеки студентів унеможливлює послаблення перепускного режиму сьогодні.

Слід зазначити, що інформація, отримана під час проведення соціологічного дослідження, є для дирекції студмістечка певним орієнтиром,
на її основі будуть прийматися відповідні управлінські рішення, які спрямовуватимуться на покращення умов проживання студентів у гуртожитках.

О.А. Іщенко, директор студмістечка

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій