У КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочато обговорення та підготовку професійного стандарту "Професіонал з енергетичного менеджменту". Ініціаторами його розроблення є викладачі кафедри електропостачання НН ІЕЕ, де здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології".

📖

Впровадження системи енергетичного менеджменту в організації має економічні, екологічні, технологічні та соціальні переваги: зниження витрат на енергію через оптимізацію споживання та виявлення неефективних процесів; зниження викидів парникових газів та інших шкідливих речовин; впровадження сучасних технологій управління енергією; модернізацію обладнання та процесів тощо. 

Усього цього складно досягти без наявності в організації кваліфікованого професіонала з енергетичного менеджменту. Він відіграє ключову роль у організації, зосереджуючись на плануванні, виконанні та контролі заходів, пов'язаних з ефективним використанням енергії. Основні аспекти його роботи в організації включають: збір та аналіз даних про споживання енергії в організації; відповідальність за розробку і впровадження стратегій та програм, які забезпечують зменшення витрат на енергію і підвищення енергетичної ефективності (оновлення обладнання, впровадження нових технологій, розробка політик енергоспоживання); керування впровадженням проєктів, спрямованих на покращення енергоефективності; відстеження ефективності впроваджених заходів; забезпечення відповідності організації регуляторним та законодавчим вимогам у сфері енергетичного управління, уникаючи можливих штрафів і підвищуючи репутацію компанії; організацію і проведення навчання та консультування співробітників організації з питань ефективного використання ресурсів й енергозбереження та інше.

Виконання всіх цих завдань неможливо без наявності у фахівця відповідних знань, вмінь та навичок, які можна було б підтвердити незалежним оцінюванням в акредитованих кваліфікаційних центрах.

 Тому, відповідно до статті 39 Закону України "Про освіту", для формування професійних кваліфікацій працівників мають використовуватися професійні стандарти, розроблені роботодавцями, їхніми організаціями та об'єднаннями, органами державної влади, науковими установами, галузевими радами тощо. 

Розуміючи необхідність розробки професійного стандарту, викладачі Навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту подали заявку на розроблення проєкту професійного стандарту "Професіонал з енергетичного менеджменту", яка зареєстрована Національним агентством кваліфікацій 19 лютого 2024 р. за № 555. Відповідну інформацію було внесено до Реєстру кваліфікацій.

Вказану в заявці професію "Професіонал з енергетичного менеджменту" взято відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327.

Для розроблення проєкту цього стандарту на базі КПІ створено робочу групу, склад якої затверджено наказом №НОД/210/24 від 25 березня 2024 р. До її складу увійшло 40 провідних фахівців, у тому числі представники Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Асоціації енергоаудиторів України, Асоціації інженерів-енергетиків України, Українського союзу промисловців і підприємців, а також низки технічних університетів, виконавців грантових проєктів з проблем енергоефективності, підприємств галузі, громадських організацій та ЦК профільної профспілки.

Перша організаційна зустріч Робочої групи пройшла 12 квітня 2024 р. в онлайн-форматі під головуванням Олени Бориченко. Консультант проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", що виконується GIZ, професор Наталія Олійник розповіла про порядок розроблення та вимоги до професійного стандарту. Олена Бориченко зробила доповідь, у якій обґрунтувала актуальність та необхідність розроблення професійного стандарту. Доцент кафедри електропостачання НН ІЕЕ Анатолій Чернявський представив таблицю попередньо визначених трудових функцій та трудових дій професіонала з енергетичного менеджменту.

Насамкінець було визначено подальші кроки у розробленні проєкту стандарту. Це, передусім, формування робочою групою переліку трудових функцій і трудових дій з використанням інформації, отриманої на етапі аналізу трудової діяльності професіонала з енергетичного менеджменту.

Юрій Веремійчук,
к.т.н., доцент кафедри електропостачання НН ІЕЕ