Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. (Із Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

Цього року КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав найбільше з-поміж усіх ЗВО України держзамовлення на підготовку фахівців. Університет є популярним та привабливим для студентів, адже тут вчені різних поколінь окрім основної викладацької діяльності проводять активну науково-дослідну роботу, результати якої впроваджують у навчальний процес, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти, публікують результати своїх робіт у провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках. Цілком закономірно, що наслідуючи наставників, студенти беруть участь у студентських наукових та інженерних гуртках, наукових дослідженнях кафедр. Результати такої діяльності застосовують у дипломних роботах, представляють на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Фестивалі інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge" та інших. З часом стають до праці поряд зі старшими колегами та продовжують їх науковий пошук.

За прикладами далеко ходити не треба. Навесні цього року кафедру електронних пристроїв та систем ФЕЛ очолив молодий доктор наук Євген Вербицький. Як і більшість молодих очільників кафедр, він є вихованцем Київської політехніки. У 2007 році з відзнакою закінчив КПІ за спеціальністю "Промислова електроніка", а вже з 2011 р. почав працювати на посаді асистента кафедри промислової електроніки. У 2013 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук і перейшов на посаду доцента, у 2018 р. отримав відповідне звання. У 2019 р. відбулось об'єднання кафедр промислової електроніки і електронних приладів та пристроїв й утворення нової кафедри – кафедри електронних пристроїв та систем, де він продовжив свою педагогічну і наукову діяльність.

Енергійний, амбітний, він сміливо прагне нового – знань, досліджень, визнання. Тож занурився у роботу і наступні роки провів за робочим столом та випробувальним стендом. Отримані наукові результати дозволили молодому вченому написати докторську дисертацію та захистити її у 2021 р. І вже наступного року обійняти посаду професора. Із квітня 2023 р. Євген Вербицький працює на посаді завідувача кафедри електронних пристроїв та систем (ЕПС). До того ж він став переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2022".

Над чим же працює дослідник? Ще під час навчання він зацікавився науковими дослідженнями та вивченням електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії. Коли став науково-педагогічним працівником, зосередився на вивченні топологій перетворювачів для відновлюваних джерел енергії, електроприводів двигунів, зарядних пристроїв і синтезу законів керування для них. Наукові результати за цими напрямами висвітлені у понад 60 фахових публікаціях, 7 патентах, 2 монографіях, що отримані в результаті виконання наукових проєктів з державним фінансуванням та у співпраці з колегами-науковцями з Естонії, Німеччини, Польщі у рамках програм міжнародного стажування та співробітництва. Між іншим, у 2019 р. за роботу "Високоефективні системи розосередженої генерації в міському електротранспорті", виконану у співавторстві з Катериною Клен, Дмитром Миколайцем та Віталієм Павлюченком, науковець став лауреатом премії Президента України для молодих учених.

Варто зазначити, що викладацька діяльність Євгена Вербицького тісно пов'язана з його науковими інтересами. Під час викладання дисциплін "Теорія поля", "Електронні системи керування і регулювання", "Компоненти електронних систем керування" він намагається подавати матеріал у зрозумілій та наочній формі, заохочувати студентів до саморозвитку та реалізації власних наукових ідей.

Зауважимо, одним із важливих пріоритетів Євгена Вербицького, як і колективу кафедри електронних пристроїв та систем, є підготовка конкурентоспроможних, компетентних та професійно зрілих фахівців. Для цього оновлюють обладнання та відкривають нові лабораторії, проводять наукові семінари та конференції, студентів залучають до участі в національних та міжнародних конкурсах, вони проходять стажування в іноземних вишах.

Серед молодих науковців кафедри своєю активністю вирізняється доцент Катерина Клен, яка досліджує стохастичні процеси в системах відновлюваної енергетики. У її доробку понад 40 публікацій, 4 монографії, один патент та активна участь у вітчизняних і закордонних конференціях. Нині Катерина навчається в докторантурі й готується до захисту дисертації.

Вагомі наукові здобутки мають також аспіранти кафедри. Зокрема, Микола Лук'янов, аспірант 4-го курсу, досліджує розосереджені системи електроживлення електротранспорту на основі сонячних панелей з функцією балансування потужності, працює разом з польськими науковцями з Гданської політехніки, де нині перебуває на стажуванні. У доробку Миколи є статті, опубліковані у провідних міжнародних журналах першого квартиля Q1, участь у провідних міжнародних конференціях та цінний досвід співпраці з європейськими колегами.

kpi images - Колектив кафедри електронних пристроїв та систем ФЕЛ

Студент магістратури Антон Манжелій проводить дослідження гібридних систем накопичення енергії для електротранспорту. Його напрацювання оприлюднені у фахових виданнях та апробовані на конференціях. Вдала презентація власних результатів дала можливість студенту виграти спеціальний приз на міжнародному конкурсі "Інженерія мікроелектронних систем – SERGIU RADAUТAN", що проходив у Технічному університеті Молдови.

До молодіжного колективу науковців долучився й Іван Загорулько, нині студент 4-го курсу. Він дійсно вражає своєю активністю та креативністю, навчання в університеті успішно поєднує з участю в міжнародних та вітчизняних конкурсах, стартапах і хакатонах, де не залишається без нагород. Серед його останніх здобутків варто відзначити отримання гранту на ХІ фестивалі "Sikorsky Challenge" за проєкт "Інноваційна трансформація України" та перемогу в конкурсі стипендіальної програми "Завтра.UA" з проєктом "Creativity Valley – платформа технологічної креативності студентства". Головне, що Іван, набуваючи досвіду наукової та інноваційної діяльності, постійно бере участь в організації університетських просвітницьких заходів: "KPI School of creativity", "Техно Арт КПІ", "Техно Україна", "SmaRTF", "KPI Upgrade Hackathone" та щедро ділиться набутками з колегами й усіма, кому цікаві винаходи і розробки.

"Не лише Микола, Антон та Іван заслуговують на повагу і підтримку, – говорить Євген Вербицький. – Серед вихованців кафедри багато здібних і талановитих студентів, які в майбутньому стануть професіоналами своєї справи. Головне – бути амбітними та послідовними у досягненні своєї мети, відкритими до нових знань, розуміти необхідність і важливість постійного самовдосконалення й навчання".

 Надія Ліберт

Дата події